Friska barn - vi hjälps åt

Materialet består av 16 bilder med stödtext som är framtaget speciellt för samverkan mellan BHV och Ftv.
Syftet är att BHV och Ftv med hjälp av materialet förmedlar samma budskap omkring t ex matvanor och munhälsa.
Bilderna är framtagna av Central barnhälsovård och hälsoodontologiska enheten Folktandvården.

För att köpa materialet kontaktar du

Christina Larsson, leg.tandhygienist
Hälsoodontologiska enheten, Folktandvården Västra Götaland
405 44 Göteborg
E-post: christina.ev.larsson@vgregion.se
Telefon: 010-441 70 38

Ange i beställningen
Leveransadress
Faktureringsadress


Senast uppdaterad: 2017-12-13 09:27