Tidigare information om mässling

För aktuell information se Smittskydd Västra Götaland

”Mässlingsutbrottet i Göteborg bedöms nu vara över.
Från och med 2018-02-26 gäller vanliga vaccinationsrutiner avseende MPR-vaccin, dvs efterfråga planerad utlandsresa vid besök 12 mån och vaccinera vid behov, annars vid 18 mån enligt programmet. ”

Erbjudande om vaccinationmot mässling-påssjuka-röda hund från 12 månader inom barnhälsovården i VGR - uppdaterad 2018-02-05

Mässlingsutbrott i Västra Götaland, sammanfattning - uppdaterad 2018-01-18

Ny information om mässling för barnhälsovården i Göteborg och Södra Bohuslän 2018-01-03
Tidigareläggning av MPR-vaccination på alla BVCer i Göteborg och Södra Bohuslän 2018-01-04
Vaccination med Priorix i samband med 12 mån-besöket på BVC 2018-01-10


Senast uppdaterad: 2018-05-03 15:29