Tidigare information om mässling

Ny information om mässling för barnhälsovården i Göteborg och Södra Bohuslän 2018-01-03
Tidigareläggning av MPR-vaccination på alla BVCer i Göteborg och Södra Bohuslän 2018-01-04
Vaccination med Priorix i samband med 12 mån-besöket på BVC 2018-01-10

Senast uppdaterad: 2018-01-10 15:34