Tidigare information om mässling

För aktuell information se Smittskydd Västra Götaland

Erbjudande om vaccinationmot mässling-påssjuka-röda hund från 12 månader inom barnhälsovården i VGR - uppdaterad 2018-02-05

Mässlingsutbrott i Västra Götaland, sammanfattning - uppdaterad 2018-01-18

Ny information om mässling för barnhälsovården i Göteborg och Södra Bohuslän 2018-01-03
Tidigareläggning av MPR-vaccination på alla BVCer i Göteborg och Södra Bohuslän 2018-01-04
Vaccination med Priorix i samband med 12 mån-besöket på BVC 2018-01-10