Möten/Utbildningar 2018

Regiongemensamma möten/utbildningar

Fortsättningskurs i barnhälsovård (F.d. grundkurs i barnhälsovård)
Tidsåtgång:
3 dagar på internat på Hotell gullmarsstrand, Fiskebäckskil
Datum: 2018-10-24 -- 2018-10-26
Information         
Målgrupp för utbildningen
Anmälan

Amningsutbildning i VGR
Tidsåtgång:
2 dagar, kl. 8.30-16.30
Datum:
2018-11-05 och 2018-11-12
Information och anmälan

En förälder blir till - en introduktion
Tidsåtgång: 1 dag kl 09.30-15.30
Datum: 2018-08-28
Information och anmälan

Föräldrastöd i grupp
Tidsåtgång: 2 dagar, kl 08.00-16.00
Datum: 2018-10-09 FoU Vänerparken Vänersborg
2018-10-25 Visionen Regionens Hus Vänersborg
Information och anmälan

Bas- och metodutbildning om våld i nära relationer 2018
Datum: 2018-10-17, kl 08.30-16.30
Information och anmälan

Utbildning Asynja Visph i BHV-statistik och rapporter
Information och anmälan

Möten/Utbildningar som anordnas lokalt

Introduktion i barnhälsovård ny personal
Information och anmälan

Introduktion i barnhälsovård för nya chefer
Information och anmälan

Öppet dialogmöte för chefer om BHV-programmet
Information och anmälan

MÖte om stadsbidrag
Information och anmälan

Höstterminens BHV-dag för BHV-sjuksköterskor och läkare Tema 3 årsbesöket
Information och anmälan

Årsrapport Barnhälsovården VGR
Information och anmälan

Amning på BVC
Information och anmälan

EPDS-utbildning
Information och anmälan

EPDS-utbildning - Stödjande 
Information och anmälan

Om autism för läkare på BVC
Information och anmälan

Språkfyran
Information och anmälan

Nätverksträff för er som arbetar i mångkulturella och socioekonomiskt utsatta områden
Information och anmälan

Workshop om vaccinationsrädsla och tveksamma föräldrar. (ny VT 2018)
Information och anmälan

Workshop om ofullständigt vaccinerade (samma som sedan 2017)
Information och anmälan

Inbjudan till utbildning i Stödjande samtal
16 maj

Studiedagar i Barnhälsovård
21 nov resp 22 nov. Program och anmälan kommer senare.

Introduktionsdag 1,  30 nov
Introduktionsdag 2,  6 dec . Program och anmälan för båda dagarna kommer senare.

Pediatrisk nutrition till hösten 2018 - program och aktuellt datum kommer senare.