Möten/Utbildningar 2018

Utbildningar för ny personal inom barnhälsovården

Regiongemensamma möten/utbildningar

Möten/Utbildningar som anordnas lokalt

2019 

Introduktion i barnhälsovård ny personal
Information och anmälan

Dialogmöte för chefer om BHV-programmet
Information och anmälan

Studiedag
Tema: Enskilt föräldrasamtal, Tillsammansmaterialet och En förälder blir till
Information och anmälan

Amningsstöd på BVC
Information och anmälan

EPDS-utbildning
Information och anmälan

Hälsosamtal om mat och levnadsvanor
Information och anmälan

Nutritionsmöte
Information och anmälan

Nätverksträff för BHV-personal i socioekonomiskt utsatta områden
Information och anmälan


Uppföljning Språkfyran
11 dec
Inbjudan

Inspirationsdag för utökade hembesök
1 februari 2019, (halvdag 12.00-16.00 med lunch, kostnadsfritt)

EPDS-utbildning, (omfattar 2 dagar)
19 feb 2019 och 28 februari 2019


Senast uppdaterad: 2018-09-13 13:32