Möten/Utbildningar 2017

 

Regiongemensamma möten/utbildningar

VKV:s Bas- och metodutbildning BHV
två utbildningstillfällen 23 maj och 19 oktober

Grunkurs i barnhälsovård 18-20 oktober 2017

Att möta föräldrar i grupp
Tidsåtgång: 2 dagar, kl 08.30-16.00
Datum: 2017-11-08 och 2017-11-23
Anmälan: HÄR

Möten/Utbildningar som anordnas lokalt

Amningsutbildning, steg 1
Tidsåtgång: 2 dagar, kl 08.30-16.00
Datum: 2017-11-07 och 2017-11-21

Introduktion för ny personal inom barnhälsovård
Tidsåtgång: 1 dagar, kl 08.30-16.00
Datum: 2017-10-04

Introduktion i barnhälsovård för nya chefer
Tidsåtgång: 1 timme, kl 08.00-09.00
Datum: 2017-10-05

Basutbildning i tal- språk och kommunikation för personal inom barnhälsovård
Tidsåtgång: 1/2 dag, kl 13.00-16.30
Datum: 2017-09-18 alternativt 2017-11-07

Repetition och uppdatering av Språk-och autismscreening vid 2½ år för BHV sjuksköterskor i Göteborg
Tidsåtgång: 1,5 timme, kl 15.00-16.30
Datum: 2017-10-02 alternativt 2017-11-21

Språkfyran för peresonal inom barnhälsovård
Tidsåtgång: 1,5 timme, kl 14.30-16.00
Datum: 2017-10-10

Studiedag för personal inom barnhälsovård - Tema små barns reglering, ätande och sömn
Tidsåtgång: 1 dag, kl 08.30-16.00
Datum: 2017-11-07 alternativt 2017-11-21

Utbildning inför 8 månaders hembesök, två utbildningstillfällen:
fredagen den 1 september
tisdagen den 12 september


Uppsamlingsheat
Implementering av Nationella BHV-programmet
8 september

Senast uppdaterad: 2017-03-27 12:20