Möten/Utbildningar 2018

Utbildningar för ny personal inom barnhälsovården

Regiongemensamma möten/utbildningar

Fortsättningskurs i barnhälsovård (F.d. grundkurs i barnhälsovård)
Tidsåtgång:
3 dagar på internat på Hotell gullmarsstrand, Fiskebäckskil
Datum: 2018-10-24 -- 2018-10-26
Information         
Målgrupp för utbildningen
Anmälan

Amningsutbildning i VGR
Tidsåtgång:
2 dagar, kl. 8.30-16.30
Datum:
2018-11-05 och 2018-11-12
Information och anmälan

Föräldrastöd i grupp
Tidsåtgång: 2 dagar, kl 08.00-16.00
Datum: 2018-10-09 FoU Vänerparken Vänersborg
2018-10-25 Visionen Regionens Hus Vänersborg
Information och anmälan

Utbildning Asynja Visph i BHV-statistik och rapporter
Information och anmälan

Möten/Utbildningar som anordnas lokalt

Introduktion i barnhälsovård ny personal
Information och anmälan

Introduktion i barnhälsovård för nya chefer
Information och anmälan

Öppet dialogmöte för chefer om BHV-programmet
Information och anmälan

Inspirationsseminarium
Information och anmälan

Höstterminens BHV-dag för BHV-sjuksköterskor och läkare Tema 3 årsbesöket
Information och anmälan

EPDS-utbildning
Information och anmälan

EPDS-utbildning - Stödjande 
Information och anmälan

Hälsosamtal om mat och levnadsvanor
Information och anmälan

Nätverksträff för BHV-personal i socioekonomiskt utsatta områden
Information och anmälan

Workshop om vaccinationsrädsla och tveksamma föräldrar. (ny VT 2018)
Information och anmälan

Workshop om ofullständigt vaccinerade (samma som sedan 2017)
Information och anmälan

XX

Studiedagar i Barnhälsovård
21 nov alternativt 22 nov
Program

Introduktionsdagar barnhälsovård, (omfattar 2 dagar)
30 nov och  6 dec
Program

Pediatrisk nutrition (omfattar 2 dagar)
18 okt och 30 okt OBS ! INSTÄLLT

Senast uppdaterad: 2018-09-13 13:32