Möten/Utbildningar 2017

 

Regiongemensamma möten/utbildningar

Grundkurs i barnhälsovård v 10, 2018
Tidsåtgång: 3 dagar i internatform
Datum: 2018-03-07--09
Information och anmälan

VKV:s Bas- och metodutbildning BHV 2017-2018

Möten/Utbildningar som anordnas lokalt

Introduktion nya chefer
Tidsåtgång: 2 timmar, kl 08.00-10.00
Datum: 2018-03-21Anmälan

Återkoppling barnhälsovårdsstatistik till chefer
Tidsåtgång: 2 timmar, kl 10.00-12.00
Datum: 2018-03-21 Anmälan

Introduktion ny BHV-personal (BHV-ssk, läkare och MBHV-psykologer)
Information och anmälan

Amningsutbildning för hela vårdkedjan
Tidsåtgång: 2½ dag
Datum: 2017-11-07, 2017-11-21 och 2018-01-17
Inbjudan och anmälan: R


Läkarseminarie för distriktsläkare: Magbesvär i BVC-åldern
Tidsåtgång: 2,5 timmar, kl 14.00 -16.30
Datum: 2018-03-05

Välkomna till en samverkansdag kring det lilla barnets hälsa!
Tidsåtgång: 1 dag, kl 08.00-16.00

Inspirationsdag om barnhälsovård
Tidsåtgång: 1 dag, kl 08.30-16.30
Information och anmälan

Kontaktsjuksköterskemöte
Fredagen den 15 december,
Residenset Mariestad

Introduktionsutbildning för
nyanställd BHV-personal, två dagar,
1 och 2 november

Studiedagar i BHV
8 november alternativt 9 november

Pediatrisk nutritionsutbildning för BVC, två dagar,
29 nov och 6 dec

EPDS-utbildning 2 dagar
6 feb 2018 och 28 feb 2018


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32