Möten/Utbildningar 2017

 

Regiongemensamma möten/utbildningar

Möten/Utbildningar som anordnas lokalt

Introduktion nya chefer
Tidsåtgång: 2 timmar, kl 08.00-10.00
Datum: 2018-03-21Anmälan

Återkoppling barnhälsovårdsstatistik till chefer
Tidsåtgång: 2 timmar, kl 10.00-12.00
Datum: 2018-03-21 Anmälan

Introduktion ny BHV-personal (BHV-ssk, läkare och MBHV-psykologer)
Information och anmälan

Vårterminens utbildningsdagar för BHV-personal - Tema för dagen är hembesök och barn som är prematura
Tidsåtgång: 1 dag, kl 08.30-16.30
Information och anmälan

Amning på BVC
Tidsåtgång:
1/2 dag, kl 08.30-12.00
Datum:
2018-03-01Anmälan

EPDS-utbildning
Tidsåtgång:
2 dagar, kl 08.30-16.30
Datum och lokal:
2018-03-16, Lillhagsparken 5, Barken och 2018-04-27, Kungshöjd konferens, Berget
Anmälan (till båda tillfällena)

Stödjande samtal, fördjupning av tidigare genomgången utbildning i EPDS med fokus på counseling (samtalsmetodiken)
Tidsåtgång:
2 halvdagar, kl 13.15-16.30
Datum och lokal: Tidsåtgång: 2 dagar, kl 08.30-16.30
Datum och lokal:
2018-05-07, Lillhagsparken 5, Barken och 2018-06-18, Kungshöjd konferens, Ängen
Anmälan
(till båda tillfällena)

Områdesträffar 2018
Information och anmälan

Nätverksträff för BHV-personal i mångkulturella och socioekonomiskt utsatta områden
Tidsåtgång:  ½ dag, kl 08.30-13.00
Datum:
2018-03-14 OBS: nytt datum Anmälan

Workshop om ofullständigt vaccinerade (samma som 2016)
Tidsåtgång:
½ dag, kl 13.30-16.00
Datum: 2018-03-15 Anmälan
Datum: 2018-05-17 Anmälan

Workshop om vaccinationsrädsla och tveksamma föräldrar. (ny)
Tidsåtgång: ½ dag, kl 13.30-16.00
Datum: 2018-05-21 Anmälan

Läkarseminarie för distriktsläkare: Magbesvär i BVC-åldern
Tidsåtgång:
2,5 timmar, kl 14.00 -16.30
Datum:
2018-03-05 Anmälan

Välkomna till en samverkansdag kring det lilla barnets hälsa!
Tidsåtgång: 1 dag, kl 08.00-16.00
Information och anmälan

Inbjudan till en tvådagarsutbildning i EPDS metoden
Dag 1: 20 februari och dag 2: 21 februari, länk till inbjudan

Utbildningsdag: Tema amning, för all personal inom Mödra- och barnhälsovården i Skaraborg
Torsdagen den 22 februari 2018
Scandic Billingen, Skövde

Inbjudan till en fördjupningsdag om Barnets nutrition, den 27 februari 2018


EPDS-utbildning 2 dagar
6 feb 2018 och 28 feb 2018

Vaccinationer på BVC för BHV-läkare/-ssk
2 mars 2018

Vårdkedjan Blomman - utbildningsdagar
7/3, 13/322/3 (samma program alla tre dagarna)

Statistik
Inbjudan till informationsträff om BHV:s statistik 2017
Borås-Bollebygd
28 mars

MUST (Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo)
17 april

Mittenälvsborg (Lerum, Gråbo, Floda, Herrljunga, Vårgårda, Sollebrunn och Alingsås)
19 april

Studiedagar
15 maj alternativt 16 maj

Introduktion för nyanställd BHV-personal
20/4 och 23/5


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32