Möten/Utbildningar 2017

 

Regiongemensamma möten/utbildningar

Möten/Utbildningar som anordnas lokalt

Amningsutbildning för hela vårdkedjan
Tidsåtgång: 2½ dag
Datum: 2017-11-07, 2017-11-21 och 2018-01-17
Inbjudan och anmälan: R

EPDS-utbildning
Tidsåtgång: 1 heldag och 2 halvdagar 
Datum: 2017-10-23 kl 08.30-16.30, 2017-11-20 kl 13.15-16.30 och 2017-12-11 kl 08.30-12.00

Introduktion för ny personal inom barnhälsovård
Tidsåtgång: 1 dagar, kl 08.30-16.00
Datum: 2017-10-04

Introduktion i barnhälsovård för nya chefer
Tidsåtgång: kl 08.00-09.45
Datum: 2017-10-05

Inspirationsseminarium för BHV-sjuksköterskor
Tidsåtgång: ½ dag, kl .13.30-16.00
Datum: 2017-12-01

Basutbildning i tal- språk och kommunikation för personal inom barnhälsovård
Tidsåtgång: 1/2 dag, kl 13.00-16.30
Datum: 2017-09-18 alternativt 2017-11-07

Repetition och uppdatering av Språk-och autismscreening vid 2½ år för BHV sjuksköterskor i Göteborg
Tidsåtgång: 1,5 timme, kl 15.00-16.30
Datum: 2017-10-02 alternativt 2017-11-21

Språkfyran för peresonal inom barnhälsovård
Tidsåtgång: 1,5 timme, kl 14.30-16.00
Datum: 2017-10-10

Work Shop- Vaccination av barn; bedömning och ordination för läkare och BHV-ssk
(samma som våren 2017)
Tidsåtgång: 3 timmar,
Datum: 2017-09-26 kl 08.30-13.30 alternativt 2017-10-03 kl 13.30-16.30

Läkarseminarium för distriktsläkare: Allergologi på BVC, med särskild inriktning på komjölk
OBS! samma som hållits i Göteborg våren -17
Tidsåtgång: ½ dag, kl 13.30-16.30
Datum: 2017-11-07

Studiedag för personal inom barnhälsovård - Tema små barns reglering, ätande och sömn
Tidsåtgång: 1 dag, kl 08.30-16.00
Datum: 2017-11-08 alternativt 2017-11-09

Utbildning: Tema Risk- och missbruk.
Scandic Billingen Skövde
Torsdagen den 9 november 

Områdesträffar, två tillfällen att välja mellan:
Fredagen den 17 november
Fredagen den 24 november

Inbjudan till fördjupningsdag om
Barnets Nutrition
Onsdagen den 6 december, Skövde

Introduktionsutbildning för
nyanställd BHV-personal, två dagar,
1 och 2 november

Studiedagar i BHV
8 november alternativt 9 november

Pediatrisk nutritionsutbildning för BVC, två dagar,
29 nov och 6 dec

EPDS-utbildning 2 dagar
6 feb 2018 och 28 feb 2018


Senast uppdaterad: 2017-03-27 12:20