Möten/Utbildningar 2017

 

Regiongemensamma möten/utbildningar

VKV:s Bas- och metodutbildning BHV 2017-2018

Grundkurs i Barnhälsovård 18-20 oktober 2017

Frisk i förskolan - En hälsosam förskola för alla -
en föreläsningsdag för personal  inom BHV och förskola
Tidsåtgång: 1 dag, kl 09,15-16,30 (Fika och registrering från 08.45)
Datum: 2017-09-22
Inbjudan

Att möta föräldrar i grupp
Tidsåtgång: 2 dagar, kl 08.30-16.00
Datum: 2017-11-08 och 2017-11-23
Anmälan: HÄR

Möten/Utbildningar som anordnas lokalt

Amningsutbildning för hela vårdkedjan
Tidsåtgång: 2½ dag
Datum: 2017-11-07, 2017-11-21 och 2018-01-17
Inbjudan och anmälan: R

EPDS-utbildning
Tidsåtgång: 1 heldag och 2 halvdagar 
Datum: 2017-10-23 kl 08.30-16.30, 2017-11-20 kl 13.15-16.30 och 2017-12-11 kl 08.30-12.00

Fördjupning stödjande samtal
Tidsåtgång: 2 halvdagar 
Datum: 2017-09-15 kl 08.30-12.00 och 2017-11-27 kl 13.15-16.30

Introduktion för ny personal inom barnhälsovård
Tidsåtgång: 1 dagar, kl 08.30-16.00
Datum: 2017-10-04

Introduktion i barnhälsovård för nya chefer
Tidsåtgång: kl 08.00-09.45
Datum: 2017-10-05

Basutbildning i tal- språk och kommunikation för personal inom barnhälsovård
Tidsåtgång: 1/2 dag, kl 13.00-16.30
Datum: 2017-09-18 alternativt 2017-11-07

Repetition och uppdatering av Språk-och autismscreening vid 2½ år för BHV sjuksköterskor i Göteborg
Tidsåtgång: 1,5 timme, kl 15.00-16.30
Datum: 2017-10-02 alternativt 2017-11-21

Språkfyran för peresonal inom barnhälsovård
Tidsåtgång: 1,5 timme, kl 14.30-16.00
Datum: 2017-10-10

Work Shop- Vaccination av barn; bedömning och ordination för läkare och BHV-ssk
(samma som våren 2017)
Tidsåtgång: 3 timmar,
Datum: 2017-09-26 kl 08.30-13.30 alternativt 2017-10-03 kl 13.30-16.30

Studiedag för personal inom barnhälsovård - Tema små barns reglering, ätande och sömn
Tidsåtgång: 1 dag, kl 08.30-16.00
Datum: 2017-11-08 alternativt 2017-11-09

Utbildning inför 8 månaders hembesök, två utbildningstillfällen:
fredagen den 1 september
tisdagen den 12 september


Uppsamlingsheat
Implementering av Nationella BHV-programmet
8 september

Senast uppdaterad: 2017-03-27 12:20