Möten/Utbildningar 2018

 

Regiongemensamma möten/utbildningar

En förälder blir till - en introduktion
Tidsåtgång: 1 dag kl 09.30-15.30 D
atum:
2018-08-28
Information och anmälan

Bas- och metodutbildning om våld i nära relationer 2018
Datum: 2018-10-17, kl 08.30-16.30
Information och anmälan

Möten/Utbildningar som anordnas lokalt

Stödjande samtal, fördjupning av tidigare genomgången utbildning i EPDS med fokus på counseling (samtalsmetodiken)
Tidsåtgång:
2 halvdagar, kl 13.15-16.30
Lokal:
2018-05-07, Lillhagsparken 5, Barken och 2018-06-18, Kungshöjd konferens, Ängen
Anmälan
(till båda tillfällena)
Områdets personal prioriteras i första hand om väntelista skulle uppstå.

Inbjudan till utbildning i Stödjande samtal
16 maj


Pediatrisk nutrition till hösten 2018 - program och aktuellt datum kommer senare