EPDS- Stödjande samtal

Fördjupning av tidigare genomgången utbildning i EPDS med fokus på counseling (samtalsmetodiken)

Tidsåtgång: 2 halvdagar, kl 08.30-12.00
Datum: Onsdag 2018-11-07 och Onsdag2018-11-14
Plats:
Onsdag 2018-11-07 Lillhagsparken 5, Barken, Hisings Backa och Onsdag 2018-11-14 Kungshöjd konferens, Skogen. Kaserntorget 11A, Göteborg
Anmälan