EPDS-utbildning

Tidsåtgång: 1 heldag och 2 halvdagar
Datum:
Onsdag 2018-10-10 kl 08.30-16.30
Torsdag 2018-11-08 kl 08.30-12.00
Torsdag 2018-11-29 kl 08.30-12.00
Plats:
Onsdag 2018-10-10 Lillhagsparken 5, Fullriggaren, Hisings Backa
Torsdag 2018-11-08 Kungshöjd konferens, Havet. Kaserntorget 11A, Göteborg
Torsdag 2018-11-29 Kungshöjd konferens, Havet. Kaserntorget 11A, Göteborg
Anmälan
(Anmälan gäller för samtliga tillfällen)

Senast uppdaterad: 2018-06-27 12:01