Vårterminens utbildningsdagar för BHV-personal - Tema för dagen är hembesök och barn som är prematura

Dagen kommer att erbjuda
Hembesök
Hur blev resultatet av rapporten om ojämlika hembesök i Göteborg? Inspiration och diskussion kring första hembesöket och hembesök vid åtta månader, hur arbetar vi vidare i Göteborg och Södra Bohuslän?

Barn som är prematura
Nytt arbetssätt i vårdkedjan med barn som är för tidigt födda. Föreläsning om medicinska aspekter, anknytning och omhändertagande inom barnhälsovården.

Tidsåtgång: 1 dag, kl 08.30-16.30

Anmälan: 2018-04-17
Anmälan: 2018-04-18

 


Senast uppdaterad: 2018-01-11 12:00