Introduktion ny BHV-personal

Introduktion ny BHV-personal: BHV-sjuksköterskor
Tidsåtgång: 2 heldagar kl 08.15-16.30
Anmälan till datum: 2018-05-07 och 2018-05-22

Introduktion ny BHV-personal: Läkare
Tidsåtgång: 1,5 dag
 Anmälan till datum: 2018-05-07 kl 08.00-16.30 och 2018-05-22 kl 13.00-16.30

Introduktion ny BHV-personal: MBHV-psykologer
Tidsåtgång: ½  dag kl 08.00-12.00
 Anmälan till datum: 2018-05-07