Introduktion ny BHV-personal

Introduktion för ny personal hålls under våren i 2 omgångar (samma utbildning båda omgångarna). Nedan ser du vilka datum och tider som gäller för respektive yrkesgrupp och omgång.

Omgång 2 2019-05-07 och 2019-05-14- Anmäl dig HÄR

BHV-sjuksköterskor
Tidsåtgång:
2 heldagar, 2019-05-07 och 2019-05-14 kl 08.30-16.30
Plats: 2019-05-07 Kungshöjd konferens, Berget, Kaserntorget 11A, Göteborg
2019-05-14 Gullbergsvass, konferens, Kattfisken, Gullbergs strandgata 8, Göteborg

Läkare
Tidsåtgång: 1,5 dag, 2019-05-07 kl 08.30-16.30 och 2019-05-14 kl 13.00-16.30 Plats: 2019-05-07 Kungshöjd konferens, Berget, Kaserntorget 11A, Göteborg
2019-05-14 Central Barnhälsovård, Lilla konferensen, Kungsgatan 11, Göteborg

MBHV-psykologer
Tidsåtgång: 1 dag kl 08.30-16.30  
Datum
: 2019-05-07
Plats: 2019-05-07 Kungshöjd konferens, Berget, Kaserntorget 11A, Göteborg


Senast uppdaterad: 2019-04-15 15:10