Introduktion i barnhälsovård för nya chefer

Tidsåtgång: 1,5 timmar, kl 14.30-16.00
Datum: 2018-11-06
Plats:
Kungshöjd konferens, Berget. Kaserntorget 11A, Göteborg
Anmälan


Senast uppdaterad: 2018-09-21 07:15