Introduktion i barnhälsovård för nya chefer

Tidsåtgång: 1,5 timmar, kl 08.30-10.00
Datum: 2018-09-12
Plats:
Kungshöjd konferens, Skogen. Kaserntorget 11A, Göteborg
Anmälan