Målgrupp för fortsättningskurs i barnhälsovård

Du bör ha arbetat inom barnhälsovård i minst 6 månader och deltagit i introduktionskursen tidigare. Kan godkännas som ST-kurs ibarnhälsovård. Kursen omfattar tre dagars internat, är gemensam för hela VGR och återkommer en gång per termin. 

Innehåll: Fortsatt utbildning kring bland annat tillväxt, vaccinationer, anknytning och samspel, barn som far illa, amning, tandhälsa, barns utveckling och utvecklingsavvikelser, vardagspediatrik.


Senast uppdaterad: 2018-06-27 14:08