Nätverksträff för BHV-personal i socioekonomiskt utsatta områden

Nästa nätverksträff kommer att fokusera på utmaningar i barnhälsovårdarbetet i mångkulturella och socioekonomiskt utsatta områden. Seminariet kommer att ledas av MBHV-psykologerna Emma Nordlund och Linn Arbeus som båda arbetar i Angered. De presenterar Anita Berlins avhandling "Cultural competence in Primary Child Health Care" sedan blir det workshop om olika upplevda utmaningar.

Vi bjuder på lunch och fika.

Nätverket vänder sig till läkare, sjuksköterskor, MBHV-psykologer och chefer i socioekonomiskt utsatta områden i Göteborg och Södra Bohuslän som vill utbyta erfarenheter med kollegor. Syftet med nätverket är att det ska kunna ge kunskapspåfyllnad, inspiration och stärka personalen i sitt dagliga arbete.  Vi tror också att deltagarna tillsammans kan skapa ny kunskap och nya arbetsmetoder och vidareutveckla befintliga metoder och material.

Tidsåtgång: ½ dag
Datum: 2018-11-21 kl. 11.00 -15.00
Lokal: Gullbergsvass konferens, lokal Sjöborren, Gullbergs strandgata 8, 411 04 Göteborg

Anmälan


Senast uppdaterad: 2018-10-05 14:31