Om autism för läkare på BVC

Tidsåtgång: ½ dag, kl 13.30-16.30
Datum:
Torsdag 2018-09-27
Plats:,
SU/Sahlgrenska sjukhuset, Lokal: Lagerbladet.               
Anmälan