Öppet dialogmöte för chefer om BHV-programmet

Mötet är en del i den dialog vi inom Central barnhälsovård önskar ha med chefer och BHV-personal och vi kommer att prata om nuläge och vad som är på gång när det gäller barnhälsovårdsprogrammet. Ta gärna med egna frågor och funderingar!

Tidsåtgång: 2 timmar, kl 08.30-10.30
Datum:
Fredag2018-11-16
Plats:
Gullbergsvass konferens, Bryggan, Gullbergs strandgata 8, Göteborg
Anmälan

Senast uppdaterad: 2018-10-01 14:58