Dialogmöte för chefer om BHV-programmet

Mötet är en del i den dialog vi inom Central barnhälsovård önskar ha med chefer och BHV-personal och vi kommer att prata om nuläge och vad som är på gång när det gäller barnhälsovårdsprogrammet. Ta gärna med egna frågor och funderingar!

Tidsåtgång: 2 timmar, kl 08.00-10.00

Datum: 2019-04-25
Plats:  Central Barnhälsovård, Kungsgatan 11, Göteborg
Anmälan

Datum: 2019-04-30
Plats:  Central Barnhälsovård, Kungsgatan 11, Göteborg
Anmälan


Senast uppdaterad: 2019-04-15 15:24