Centrum för fysisk aktivitet

Den här sidan vänder sig främst till vårdgivare i Göteborg som är intresserad av fysisk aktivitet/FaR som medicinsk behandling. Här hittar du material, information om utbildningar, kontaktuppgifter och mycket annat. Du kan även boka tid till våra FaR-mottagningar

Centrum för fysisk aktivitet arbetar med att stötta processen kring FaR - Fysisk aktivitet på Recept – och fysisk aktivitet som medicinsk behandling.

I vårt uppdrag ingår att:

  • samarbeta med alla offentliga och privata vårdenheter i Göteborg samt skolhälsovården
  • utbilda i metoden FaR och fysisk aktivitet som behandling
  • utveckla stödmaterial för förskrivare samt patientinformation
  • bedriva FaR-stödjande verksamhet genom våra FaR-mottagningar
  • samverka med friskvård, föreningsliv, kommun och region för att främja fysisk aktivitet hos Göteborgarna
  • beforska metoden FaR

Läs mer

www.fyss.se - här kan du läsa alla FYSS-kapitel och mer

www.vgregion.se/far - regionens FaR-sida för vårdgivare

www.vgregion.se/levnadsvanor - information om levnadsvanearbetet i regionen

www.1177.se/far - patientinformation

www.vgregion.se/fargoteborg - aktivitetskataloger för hela Göteborg. Här kan allmänheten hitta inspiration, aktiviteter samt information om våra FaR-mottagningar och boka tid.


Senast uppdaterad: 2018-08-31 14:11