Dietist på FaR-mottagning

Inom FaR-verksamheten för barn och ungdomar finns även en dietistresurs som erbjuder stöd till familjer med barn som har övervikt.

Våra dietister arbetar med tidiga förebyggande insatser och erbjuder individuella samtal samt gruppinformation för föräldrar till barn med övervikt. Målsättningen är att kunna erbjuda avdramatiserade samtal kring matval och goda vanor för att i tidigt skede kunna bromsa en ohälsosam viktutveckling.

Dietist på FaR-mottagning

Dietisterna tar emot barn och unga, från 0-19 år. Om barnet är yngre än 9 år behöver hen inte vara med vid mötet. Om ungdomen bor hemma är det bra om även vårdnadshavare deltar vid mötet.

Tidbokning individuell rådgivning hos dietist

Patientinformation: Individuell rådgivning hos dietist

Patientinformation: Gruppträffar för föräldrar i Nordöstra Göteborg

Patientinformation: Gruppträffar för föräldrar på Hisingen, Lundbybadet

Barn som har fetma skall erbjudas insatser i enlighet med det Regionala beslutstödet för övervikt och fetma. För barn och ungdomar boende i Nordöstra Göteborg gäller behandlingsriktlinjer enligt särskilt PM.


Senast uppdaterad: 2018-10-11 12:07