Informations- och arbetsmaterial

Här finns aktuell patientinformation samt arbetsmaterial för dig som förskrivare.

FaR-guiden 2018

Informationsblad till recept vuxna

Informationsblad till recept barn

FYSS-lathund vuxna

FYSS-lathund barn