Dietist på FaR-mottagning

Inom FaR-verksamheten för barn och ungdomar finns även en dietistresurs som erbjuder stöd till familjer med barn som har övervikt.

Våra dietister arbetar med tidiga förebyggande insatser och erbjuder individuella samtal samt gruppinformation för föräldrar till barn med övervikt. Målsättningen är att kunna erbjuda avdramatiserade samtal kring matval och goda vanor för att i tidigt skede kunna bromsa en ohälsosam viktutveckling.

Dietist på FaR-mottagning

Dietisterna tar emot barn och unga, från 0-19 år. Då det är vårdnadshavaren som har ansvar för att skapa goda matvanor för familjen rekommenderar vi att barn yngre än 9 år inte är med vid besöket. 

För äldre barn är det upp til vårdnadshavaren att avgöra om barnet ska delta. När det gäller ungdomar som bor hemma är det bra om även vårdnadshavare är med.

Tidbokning individuell rådgivning hos dietist

Patientinformation: Dietist på FaR-mottagning för barn och unga

Barn som har fetma skall erbjudas insatser i enlighet med det Regionala beslutstödet för övervikt och fetma. För barn och ungdomar boende i Nordöstra Göteborg gäller behandlingsriktlinjer enligt särskilt PM.

Matprat

Kostnadsfria träffar för föräldrar till unga med övervikt eller fetma. Lär dig mer om bra mat som bidrar till hälsosam vikt och god hälsa. Grupptillfällena erbjuds på Närhälsan Angered rehabmottagning, Närhälsan Gamlestadstorget rehabmottagning och Lundbybadet.

Aktuella tider och information i folder Dietist på FaR-mottagning för barn och unga


Senast uppdaterad: 2019-02-22 09:23