Material

Här finns aktuell patientinformation samt arbetsmaterial för dig som förskrivare.

Informationsfolder: FaR-mottagning

Diagnosfoldrar: Artros, Depression, Höga blodfetter

Diagnosfoldrar: Högt Blodtryck, KOL, Osteoporos

Diagnosfoldrar: Smärta, Typ 2 diabetes, Övervikt

Diagnosfoldrar: Ångest, Övervikt och fetma


Senast uppdaterad: 2018-09-12 13:31