Material

Här finns aktuell patientinformation samt arbetsmaterial för dig som förskrivare.

Informationsfolder: Fysisk aktivitet på Recept i Nordöstra Göteborg

Diagnosfoldrar: Artros, Depression, Höga blodfetter

Diagnosfoldrar: Högt Blodtryck, KOL, Osteoporos

Diagnosfoldrar: Smärta, Typ 2 diabetes, Övervikt

Diagnosfoldrar: Ångest, Övervikt och fetma