Om Fysisk aktivitet på Recept

  • Fysisk aktivitet kan användas i hälsofrämjande och förebyggande syfte samt som behandling vid ett flertal sjukdomstillstånd
  • FaR är en behandlingsmetod för att möta den livsstils­relaterade ohälsan
  • FaR fungerar som ett alternativ eller komplement till läkemedel
  • All legitimerad personal inom hälso- och sjukvården har möjlighet att förskriva FaR

Förskriva FaR för vuxna

Receptmall FaR

Manual för FaR ordinationsblankett

I Göteborg finns möjlighet att hänvisa patienter som fått FaR till vår FaR-stödjande verksamhet. Där erbjuds kostnadsfritt individuellt stöd och vägledning till ett mer fysiskt aktiv liv. Läs mer om den FaR-stödjande verksamheten i aktuell stadsdel, se val i vänstermenyn.