Förskriva fysisk aktivitet på recept

  • FaR är en behandlingsmetod för att möta den livsstils­relaterade ohälsan.
  • Fysisk aktivitet kan användas i hälsofrämjande och förebyggande syfte samt som behandling vid ett flertal sjukdomstillstånd.
  • FaR fungerar som ett alternativ eller komplement till läkemedel.
  • Fysisk aktivitet kan användas som ingångsfaktor för förändring av andra levnadsvanor.
  • All legitimerad personal inom hälso- och sjukvården har möjlighet att förskriva FaR.

Förskriva FaR för vuxna

Förskriva FaR/MinPlan för unga

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32