Om Fysisk aktivitet på Recept

  • Fysisk aktivitet kan användas i såväl förebyggande syfte som behandling vid ett mängd olika sjukdomstillstånd
  • FaR är en metod för hälso- och sjukvården för att möta den livsstils­relaterade ohälsan kopplad till otillräcklig fysisk aktivitet.
  • FaR kan erbjudas som ett alternativ eller komplement till farmakologisk behandling
  • All legitimerad personal inom hälso- och sjukvården har möjlighet att förskriva FaR

Förskriva FaR för vuxna

Receptmall FaR

Manual för FaR ordinationsblankett

I Göteborg finns möjlighet att hänvisa patienter som fått FaR till vår FaR-stödjande verksamhet. Där erbjuds kostnadsfritt individuellt stöd och vägledning till ett mer fysiskt aktiv liv. Läs mer om den FaR-stödjande verksamheten, se val i vänstermenyn.


Senast uppdaterad: 2018-08-16 09:06