Nätverk

Det finns tre nätverk som administreras av Centrum för fysisk aktivitet. Syftet med nätverken är att sprida information om senaste forskning och annat nytt kring fysisk aktivitet och FaR som behandling. Vi arbetar också aktivt med att utbyta kunskap och erfarenheter kring FaR-arbetet på våra enheter.

Som FaR-ansvarig på vårdcentral har du bland annat som uppgift att sprida information om FaR till medarbetare och skapa rutiner/arbetssätt kring FaR på enheten samt delta på nätverksmöten.

Uppdragsbeskrivning FaR-ansvarig på vårdcentral

Information och anmälan till aktuellt nätverksmöte

Kontakt: 

Elin Laurila elin.laurila@vgregion.se
Stefan Lundqvist stefan.lundqvist@vgregion.se
Karin Valle-Bordes karin.valle_bordes@vgregion.se

Som FaR-ansvarig på en rehabmottagning eller på habiliteringen har du bland annat som uppgift att sprida information om FaR till medarbetare och skapa rutiner/arbetssätt kring FaR på enheten samt delta på nätverksmöten.

Uppdragsbeskrivning FaR-ansvarig rehab och habilitering

Information och anmälan till aktuellt nätverksmöte

Kontakt:

Camilla Bylin-Ottehall camilla.bylin_ottehall@vgregion.se
Stefan Lundqvist stefan.lundqvist@vgregion.se
Maria Strandberg maria.strandberg@vgregion.se

Hit bjuds hälso- och sjukvårdspersonal in från elevhälsan, BUM, BVC, BUP, ungdomsmottagningar, habilitering, mini-maria m fl. Detta är ett tillfälle för uppdaterad info om fysisk aktivitet och FaR, att utveckla kvalitén på förskrivning och hur vi använder fysisk aktivitet som behandling, och att gemensamt hitta lösningar på problem vi stöter på i verksamheterna. 

Information och anmälan till aktuellt nätverksmöte

Kontakt:

Charlotte Boman charlotte.boman@vgregion.se
Johan Sjöström johan.sjostrom@vgregion.se

Regionala terapigruppen Fysisk aktivitet bjuder varje år in medarbetare inom hälso- och sjukvården i VGR till en utbildningsdag om fysisk aktivitet och FaR som behandlingsmetod.

Information och anmälan finns på www.vgregion.se/far


Senast uppdaterad: 2018-09-19 11:42