Samverkan

FaR-teamet samverkar med många olika parter för att lyfta fysisk aktivitet på agendan både inom hälso- och sjukvården, olika förvaltningar inom kommun samt region.

I FaR-teamets uppdrag ingår att sprida kunskap om effekterna av fysisk aktivitet och dess betydelse för människors hälsa och välmående. Vi har stor vana av att föreläsa och hålla workshops om fysisk aktivitet och rörelseglädje, för liten som för stor. Men främst utbildar vi personalkategorier inom olika verksamheter för att de i sin tur ska kunna sprida kunskap vidare till de pesoner de möter.

Kontakta oss gärna om ni är intresserade av att samverka med oss!