SRHR-buss

Syftet med bussen är att tillgängliggöra SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter). I SRHR-bussen kan du bland annat att få hjälp med provtagning för könssjukdomar, cellprovtagning, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk undersökning.

Alla besök i bussen är kostnadsfria och vänder sig till alla invånare i alla åldrar i Västra Götalandsregionen.
Bussen, som är den första i sitt slag i Sverige, kommer att samarbeta med lokala mottagningar runt om i Västra Götaland. Den kommer också att finnas på plats vid olika evenemang, till exempel under Pride och andra festivaler. SRHR-bussen drivs av Närhälsan Sexualmedicinskt centrum som har ett tätt samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

Kalender

21
maj

Cellprovveckan

Starttid:
Sluttid:
Plats: Göteborgsvägen 40, vid busstationen där polisbussen brukar stå
Ort: Lilla Edet
Typ: Friskvård
22
maj

Cellprovveckan

Starttid:
Sluttid:
Plats: Hertig Johans torg
Ort: Skövde
Typ: Friskvård
23
maj

Cellprovveckan

Starttid:
Sluttid:
Plats: Frölunda Torg, vid Seven Eleven
Ort: Göteborg
Typ: Friskvård
24
maj

Cellprovveckan

Starttid:
Sluttid:
Plats: Åtorget, mellan Partille kyrka och Willys
Ort: Partille
Typ: Friskvård
25
maj

Cellprovveckan

Starttid:
Sluttid:
Plats: Angered,s torg, mellan Netto och Barnmorskemottagningen
Ort: Göteborg
Typ: Friskvård
14
aug

Närhälsan SRHR-buss Europride

Starttid:
Sluttid:
Plats: Regnbågsparken Kungstorget
Ort: Göteborg
Typ: Friskvård

På Sexualmedicinskt centrum arbetar vi med sexuella frågeställningar utifrån såväl medicinsk som psykoterapeutisk kompetens. Vi utgår från ett rättighetsperspektiv. Det innebär att alla oavsett funktionalitet, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell identitet och sexuell praktik ska känna sig välkomna och uppleva ett gott omhändertagande. Vi tar emot dig som är över 23 år.

Vilken hjälp kan du få?

Vi erbjuder testning och rådgivning avseende hiv och andra sexuellt överförda infektioner inklusive hivtest med snabbsvar, preventivmedelsrådgivning, sexualrådgivning, samtal om könsidentitet och sexuell identitet. Vi erbjuder också behandling av sexuella dysfunktioner, smärttillstånd kopplade till sexuell praktik samt behandling av sexualitet som skadar dig själv eller andra. Vaccination mot hepatit B kan erbjudas till män som har sex med män.

Sexualmedicinskt centrums personal finns tillgängliga för stöd och konsultation för vårdgrannar och fungerar som en vägvisare in i gängse vårdstrukturer.

Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) är en utvecklingsenhet med ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner (STI) och hepatiter. KSH är samlokaliserad och samorganiserad med den kliniska mottagningen Sexualmedicinskt centrum (SMC) där SMC-Pilen ingår.

I vårt arbete utgår vi från perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). I en hälso- och sjukvårdskontext handlar SRHR om grundad tillgänglighet till information och service avseende sexuell och reproduktiv hälsa. Vi arbetar med verksamhetsutveckling, utbildning och forskning. Navet i vårt arbete är fyra regionala sexuell hälsa nätverk, som består av yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, elevhälsan och kommunala verksamheter från olika yrkeskategorier och olika vårdnivåer. Vi driver projekt, framförallt inom hälso- och sjukvården, men också i andra verksamheter.

Vi administrerar det statliga hivbidraget från Folkhälsomyndigheten till idéburna organisationer i Västra Götalandsregionen. KSH har ett nära samarbete med Smittskydd Västra Götaland och smittskyddsläkaren är ordförande för den referensgrupp, som tar beslut om vilka hivpreventiva projekt som regionen stödjer. Vi samarbetar med mödrahälsovård och gynekologi i syfte att föra samman de preventiva spåren oönskad graviditet och prevention av hiv/STI. Vi arbetar också med prevention av sexualiserat våld. Våra medarbetare har kontakt med andra kunskapscentrum inom regionen och samverkar med idéburna organisationer. Vi är ansvariga för regionens hbtq-diplomering.

Sofia Wickstrand Linhem
Leg Barnmorska Närhälsan SRHR-buss
Mobil: 072-454 87 21
E-postadress

Emma Karlsson
Leg barnmorska Närhälsan SRHR-buss
Mobil: 072-454 87 19
E-postadress

Emma Svanholm
Enhetschef Närhälsan Sexualmedicinskt centrum
Mobil: 0730-777761
E-postadress

Fakta om SRHR (från SRHR.se):
Förkortningen SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Sexuell hälsa handlar om livskvalitet och personliga relationer, om rådgivning och hälsovård. Sexuella rättigheter innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, oavsett ålder. Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom. Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att bestämma antalet barn och hur tätt dessa ska komma.

Senast uppdaterad: 2018-03-14 08:58