Information till dig som är patient

Information till dig som patient om Västra Götalandsregionens hbtq-diplomering.

Utgångspunkten för hbtq-diplomeringen är att alla har rätt att slippa utsättas för diskriminering eller kränkande behandling på sin arbetsplats. Alla har också rätt till en likvärdig tillgång till vård och hälsa. I enlighet med Västra Götalandsregionens värdegrund har Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) tagit fram en processutbildning för att säkerställa rätten till god arbetsmiljö och likvärdig vård för hbtq-personer.  

Ambitionen med hbtq-diplomeringen är att verksamheten har ett normmedvetet arbete och ett gemensamt förhållningssätt kring hbtq-frågor och bemötande. Hbtq-diplomeringen består av flera olika delar. Den börjar med en webbutbildning som bland annat går igenom begrepp och ger en introduktion till normer och de egna normpositionerna för att ge grundläggande kunskaper och påbörja självreflektion. Därefter följer utbildningspass där vi blandar föreläsningar med interaktiva metoder. Parallellt pågår ett utvecklingsarbete för verksamheten där de med stöd av KSH tar fram och följer en handlingsplan för sitt fortsatta arbete med hbtq-frågor, normmedvetenhet och likvärdigt bemötande.

Hbtq-diplomeringen pågår under sex månader, därefter arbetar verksamheten vidare med utvecklingsarbetet och den framtagna handlingsplanen på egen hand. KSH gör en bedömning av verksamhetens arbete efter den avslutade utbildningstiden. För att en verksamhet ska bli hbtq-diplomerad behöver de nå utbildningens mål.
Utbildningens innehåll och mål kan hitta här.

För dig som patient kan det vara bra att veta att hbtq-diplomeringen har omarbetats. Sedan starten 2012 har det dels gått från hbt-diplomering till hbtq-diplomering, men framförallt handlar förändringen om att det från och med hösten 2017 läggs större fokus på verksamhetens utvecklingsarbete och metoder för att uppnå normmedvetenhet.

Här hittar du alla hbt-/hbtq-diplomerade verksamheter markerade med diplomeringsår.

 

Vi vill veta vad du tycker!

Om du har besökt en hbtq-diplomerad verksamhet så vill vi gärna ha dina synpunkter för att kunna förbättra och utveckla vårt arbete. Om du vill att vi återkopplar till dig lämnar du dina kontaktuppgifter. Observera att vi inte kan ta emot patientärenden.

Kontakta patientnämnden

Om du upplever att vården inte har fungerat som den ska kan du kontakta patientnämnden.
Länk till patientnämndens hemsida
Om du vill att vi ska känna till att du tagit kontakt med patientnämnden kan du givetvis meddela oss  E-postadress

 

 Så här kan det se ut när du besöker en hbtq-diplomerad verksamhet.

Klisterdekalen har delats ut till alla hbtq-diplomerade verksamheter fram till och med våren 2017.  Därefter får klisterdekalen ett nytt utseende.