Kontakt

Vill du komma i kontakt med Kunskapscentrum för sexuell hälsa?

E-post E-postadress

Postadress
Närhälsan Kunskapcentrum för sexuell hälsa, Norra hamngatan 36,  411 06 Göteborg

Besöksadress
Norra hamngatan 36, våning 2, Göteborg
Hållplats Brunnsparken

Karin Rasper

Enhetschef
Telefonnummer
E-post

Cecilia Nööjd Erlandsson

Verksamhetsassistent, teamsamordnare
Telefonnummer
E-post

Eva Rundberg

Utvecklingsledare, samordnare sexuell hälsa Göteborg och Södra Bohuslän
Telefonnummer
E-post

Anna Skoglund

Utvecklingsledare, samordnare sexuell hälsa Skaraborg
Telefonnummer
E-post

My Barkensjö

Utvecklingsledare, samordnare sexuell hälsa Fyrbodal
Telefonnummer
E-post

Fatou Sonko

Utvecklingsledare, samordnare sexuell hälsa Södra Älvsborg
Telefonnummer
E-post

Tommy Persson

Utvecklingsledare
Telefonnummer
E-post

Per Persson

Utvecklingsledare
Telefonnummer
E-post

Frida Särén

Utvecklingsledare
Telefonnummer
E-post

Victoria Tauson

Utvecklingsledare
Telefonnummer
E-post

Sofia Hammarström

Utvecklingsledare (föräldraledig)
Telefonnummer
E-post

Jennie Fessé

Utvecklingsledare
Telefonnummer
E-post

Elin Klingvall

Utvecklingsledare
Telefonnummer
E-post

Tanya Charif

Utvecklingsledare
Telefonnummer
E-post

Malin Askhamre

Utvecklingsledare
Telefonnummer
E-post

Karin Stenqvist

Medicinsk rådgivare
Telefonnummer
E-post