Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Trycksaker

Här kan du ladda ner broschyrer och andra trycksaker som KSH producerat. Mer material, i form av utbildningskoncept, filmer och metoder finns på vår hemsida SRHR.se

SRHR i Västra Götaland

Broschyr
Kunskapscentrum för sexuell hälsa är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. Vi arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare.
Läs eller ladda ner broschyren som pdf

Gonorré vad är det?

Broschyr
Kunskapscentrum för sexuell hälsa har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland tagit fram en broschyr med aktuell information om gonorré till patienter och dig som vårdgivare.
Beställ broschyren kostnadsfritt
Gonorré vad är det?
Gonorré vad är det? - Engelska

SRHR på HVB

Metodbok
Att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på hem för vård och boende. Metodbok med utgångspunkt i projektet SRHR på HVB. Dokumentation av innehåll i utbildningar och beskrivning av konceptet. För HVB och ungdomsmottagningar.
Läs SRHR på HVB här

PrEP Fakta

Broschyr
PrEP Fakta är en informationsbroschyr om PrEP (Pre-expositionsprofylax) framtagen av Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Broschyren riktar sig både till PrEP-användare och personal inom hälso- och sjukvård.
PrEP Fakta
PrEP Fakta - Engelska

Syfilis och sex män emellan

Broschyr
Läs eller ladda ner broschyren som pdf
Beställ broschyren kostnadsfritt http://www.vgregion.se/adc

Gonorré och sex män emellan

Broschyr
Läs eller ladda ner broschyren som pdf
Beställ broschyren kostnadsfritt http://www.vgregion.se/adc

Hepatit och sex män emellan

Broschyr
Läs eller ladda ner broschyren som pdf
Beställ broschyren kostnadsfritt http://www.vgregion.se/adc

Hiv och sex män emellan

Broschyr
Läs eller ladda ner broschyren som pdf
Beställ broschyren kostnadsfritt  http://www.vgregion.se/adc

STI-provtagningsmall

STI-provtagningsmallen är en guide för korrekt STI-provtagning och ett praktiskt stöd till provtagare. Från början var mallen tänkt för ”sällanprovtagaren”, men under arbetets gång har även mer vana börjat efterfråga den hjälp som en mall kan ge. Provtagningsmallens frågor finns på flera olika språk.
Länk till provtagningsmallen

 

Sexualitet och demenssjukdom

Broschyr
Vad händer med sexualiteten vid demenssjukdom och hur kan yrkesverksamma som möter personer med demenssjukdom och anhöriga ta upp temat?
Broschyren riktar sig i första hand till vård- och omsorgspersonal, studenter och chefer inom området.
Sexualitet och demenssjukdom - pdf
Beställ i svenskt demenscentrums webbshop

Hur gör man?

E-bok
Hur gör man? innehåller dilemmaberättelser, övningar, diskussioner och upplevelsebaserade spel som är skrivna på lättare svenska. Materialet utgår från åtta utbildningsteman: hiv och aids, sexualitet, anatomi, onani, familjeplanering, HBT och normer, lagar och rättigheter samt söka vård. Metodiken som används syftar till att väcka nyfikenhet och intresse för de olika utbildningsteman samt skapa ett sammanhang där det är tillåtet att prata om sexualitet.
Läs e-boken här 

 

Jämlik vård - Normmedvetna perspektiv

Bok
KSH:s medarbetare är medfattare i boken som tar upp frågor om normedvetenhet i vården. Jämlik vård – normmedvetna perspektiv vänder sig till studenter inom de olika hälso- och sjukvårdsutbildningarna, men även till redan yrkesverksamma inom samma sektor Finns i bokhandeln. Artikelnummer:33671-01ISBN:9789144059068


Senast uppdaterad: 2018-01-09 13:08