Trycksaker

Här kan du ladda ner broschyrer och andra trycksaker som KSH producerat. Mer material, i form av utbildningskoncept, filmer och metoder finns på vår hemsida SRHR.se

SRHR i Västra Götaland

Broschyr
Kunskapscentrum för sexuell hälsa är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. Vi arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare.

Läs eller ladda ner broschyren som pdf

Gonorré vad är det?

Broschyr
Kunskapscentrum för sexuell hälsa har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland tagit fram en broschyr med aktuell information om gonorré till patienter och dig som vårdgivare. Läs och ladda ner broschyren som pdf. Beställ broschyren kostnadsfritt på adress och distributionscentrum  http://www.vgregion.se/adc

SRHR på HVB

Metodbok
Att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på hem för vård och boende. Metodbok med utgångspunkt i projektet SRHR på HVB. Dokumentation av innehåll i utbildningar och beskrivning av konceptet. För HVB och ungdomsmottagningar.

Läs SRHR på HVB här

PrEP Fakta

Broschyr -
PrEP Fakta är en informationsbroschyr om PrEP (Pre-expositionsprofylax) framtagen av Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Broschyren riktar sig både till PrEP-användare och personal inom hälso- och sjukvård.

Ladda ner PrEP Fakta som pdf

Syfilis och sex män emellan

Läs eller ladda ner broschyren som pdf
Beställ broschyren kostnadsfritt på adress och distributionscentrum http://www.vgregion.se/adc

Gonorré och sex män emellan

Läs eller ladda ner broschyren som pdf
Beställ broschyren kostnadsfritt på adress och distributionscentrum http://www.vgregion.se/adc

Hepatit och sex män emellan

Läs eller ladda ner broschyren som pdf
Beställ broschyren kostnadsfritt på adress och distributionscentrum http://www.vgregion.se/adc

Hiv och sex män emellan

Läs eller ladda ner broschyren som pdf
Beställ broschyren kostnadsfritt på adress och distributionscentrum http://www.vgregion.se/adc

STI-provtagningsmall

STI-provtagningsmallen skall fungera som ett praktiskt stöd i det vardagliga arbetet på mottagningarna. Den är framtagen på initiativ av Smittskydd Västra Götaland och Kunskapscentrum för sexuell hälsa i samarbete med sexuell hälsa nätverket. Provtagningsmallens frågor finns på flera olika språk.
Länk till provtagningsmallen

 

Sexualitet och demenssjukdom

Vad händer med sexualiteten vid demenssjukdom och hur kan yrkesverksamma som möter personer med demenssjukdom och anhöriga ta upp temat?

Skriften riktar sig i första hand till vård- och omsorgspersonal, studenter och chefer inom området.

Läs eller ladda ner som pdf

Beställ i svenskt demenscentrums webbshop

Hur gör man?

E-bok

Hur gör man? innehåller dilemmaberättelser, övningar, diskussioner och upplevelsebaserade spel som är skrivna på lättare svenska. Materialet utgår från åtta utbildningsteman: hiv och aids, sexualitet, anatomi, onani, familjeplanering, HBT och normer, lagar och rättigheter samt söka vård. Metodiken som används syftar till att väcka nyfikenhet och intresse för de olika utbildningsteman samt skapa ett sammanhang där det är tillåtet att prata om sexualitet.

Läs e-boken här 

 

Jämlik vård - Normmedvetna perspektiv

KSH:s medarbetare är medfattare i boken som tar upp frågor om normedvetenhet i vården. Jämlik vård – normmedvetna perspektiv vänder sig till studenter inom de olika hälso- och sjukvårdsutbildningarna, men även till redan yrkesverksamma inom samma sektor Finns i bokhandeln. Artikelnummer:33671-01ISBN:9789144059068