STI-provtagningsmall

STI-provtagningsmall

STI-provtagningsmallen är framtagen på initiativ av Smittskydd Västra Götaland och Kunskapscentrum för sexuell hälsa i samarbete med sexuell hälsa nätverket. Mallen är ett konkret resultat av den interorganisatoriska mötesplats som blivit möjlig tack vare sexuell hälsa nätverket som gemensamt planerat, testat och tagit fram produkten. Mallen skall fungera som ett praktiskt stöd i det vardagliga arbetet på mottagningarna.

Här hittar du frågorna som hör till STI-provtagningsmallen på flera olika språk. Skriv ut frågeformuläret och låt patienten fylla i det inför provtagning.

Albanska

Amarinja

Arabiska

BKS

Engelska

Franska

Kinesiska

Persiska

Romani

Rumänska

Ryska

Somaliska

Sorani

Spanska

Svenska

Thailändska

Tigrinja

Turkiska