Endometrios i primärvården - Ny regional webbutbildning

Endometrios är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar cirka 10-15% av personer födda med livmoder i fertil ålder. Det tar cirka 8-10 år för patienter med endometrios att få adekvat behandling och diagnos vilket innebär ett onödigt långt lidande med risk för att utveckla ett kroniskt smärttillstånd och kroniska skador.

Därför har Kunskapscentrum för sexuell hälsa i samarbete med gynekologi och reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset tagit fram en webbutbildning med syfte att öka kunskap och kompetens för vårdpersonal som möter patienter med symtom på endometrios.

Läs mer och ta del av webbutbildningen här


Senast uppdaterad: 2019-01-30 09:52