Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forum sexuell hälsa

Rätt till vård- ett SRHR- perspektiv. Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) anordnar en gratis halvdagsutbildning på fyra olika platser i regionen med tema ”rätt till vård ur ett migrationsperspektiv med fokus på Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)”.

Oklarheter kring vem som har rätt till vård, kan leda till att vissa patientgrupper har sämre tillgång till vård än andra. För att vi på ett bättre sätt skall kunna möta upp och erbjuda patienter adekvat vård och behandling behövs ökad kunskap kring dessa frågor. Under eftermiddagen kommer olika perspektiv att lyftas, såsom patienter med migrationsbakgrund och vårdhinder, patienter i papperslöshet samt verktyg för en säkrare kommunikation i möte med patienter som inte har svenska som förstaspråk.

Program och anmälan 


Senast uppdaterad: 2019-08-21 10:22