Forum sexuell hälsa 9 maj

Psykiatri och sexuell hälsa. Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) bjuder in till fortbildning på temat psykiatri och sexuell hälsa tillsammans med Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) den 9/5 kl 13.00-16.00. Föreläser gör Cecilia Fredlund som kommer att prata om sex som självskada bland svenska ungdomar. Dessutom kommer en representant från processteam personlighetssyndrom och självskadebeteende för att berätta om självskadans mekanismer och behandlingsåtgärder.

Program och anmälan hittar du här


Senast uppdaterad: 2019-04-03 13:48