Från pojke till man 3/4

Utbildningseftermiddag i andrologi med Jan-Erik Damber, läkare och professor i urologi som föreläser om den förväntade pubertetsutvecklingen från pojke till ung man framför allt ur ett hormonellt perspektiv.

Läs mer och anmäl dig här.


Senast uppdaterad: 2019-02-08 09:38