Ny broschyr om PrEP

Nu finns det en uppdaterad PrEP-broschyr som pdf på vår hemsida.

PrEP är en hivpreventiv åtgärd som innebär att hivnegativa personer tar ett läkemedel som minskar risken för att få hiv vid sexuella kontakter. Syftet med broschyren är att personer som har behov av PrEP ska veta om att det är möjligt att få hjälp förskrivning och provtagning samt få bra möten med hälso-och sjukvården för diskussion kring sin sexuella hälsa.

Broschyren hittar du här


Senast uppdaterad: 2018-04-13 14:56