Uppdaterad provtagningsmall

 Provtagningsmalllen för  STI (sexuellt överförda infektioner) har uppdaterats för 2019 och den nya gröna, ersätter den röda versionen som kom 2015. En viktig ändring är att rekommendationen nu är att alltid ta prov för gonorré vid klamydiaprovtagning, anledningen till denna rekommendation är att gonorré ökar. På sidan med frågor till patienten inför provtagning finns det nu plats för namn och personnummer, då vi vet att många enheter använder den i väntrum inför besök och provtagning.

Provtagningsmallen för STI har tagits fram av Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) och Smittskydd Västra Götaland.

Du hittar Provtagningsmallen för STI här


Senast uppdaterad: 2019-01-23 10:31