Lansering av Sexit material!

Projekt Sexit- samtal för bättre sexuell hälsa, lanserar nu sitt nya Sexit formulär.

Formuläret lanseras med tillhörande handbok för användning i verksamhet där man vill bli bättre på att fånga upp personer som är sexuellt risktagande eller riskutsatta vad gäller STI, oplanerade graviditeter och sexuellt våld. Metoden har tagits fram av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa i samarbete med flera ungdomsmottagningar och professionella. Hitta materialen och läs mer om projektet på: www.srhr.se/kurssida/sexit


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:33