Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SRHR på HVB

Att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på hem för vård och boende. Nu finns en helt ny metodbok kring SRHR som riktar sig till personal på HVB.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en del av de mänskliga rättigheterna och gäller alla människors samlevnad, relationer och livskvalitet. För placerade ungdomar finns särskilda skäl till att uppmärksamma den sexuella hälsan. Det har visat sig att dessa unga i lägre utsträckning skyddar sig mot oönskad graviditet, sexuellt överförda infektioner och hiv än andra unga samt gör sin sexdebut med annan person betydligt tidigare.

Boken bygger på material som togs fram inom projektet SRHR på HVB som syftade till att skapa förutsättningar för personal på hem för vård och boende i Västra Götaland att integrera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i behandlingsarbetet samt att etablera tydliga kontaktytor och fungerande vårdkontakter mellan HVB och hälso- och sjukvården.

Genom boken är tanken att konceptet SRHR på HVB ska fortsätta att användas och spridas till fler personer och personal på hem för vård och boende än de som redan deltagit i projektet. Boken kan även fungera som ett stöd i det befintliga arbetet med SRHR på HVB.

Läs mer och ladda ner hela boken här.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18