Webbutbilding om sexuell hälsa i socialt arbete

Göteborgs stad, social utveckling har tagit fram en webbutbildning som riktar sig dig som arbetar inom socialt arbete, framför allt inom socialtjänsten, och är en introduktion i frågor om sexuell hälsa och socialt arbete. Den visar hur samband mellan sexuell och social utsatthet kan se ut, varför det är viktigt att socialarbetare arbetar med sexuell hälsa och hur vi kan göra det.

Länk till Göteborgs stad och webbutbildning om sexuell hälsa i socialt arbete.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18