Youmo i praktiken

En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. Youmo i praktiken innehåller övningar som utgår från sajten youmo.se som på sex olika språk presenterar information om hälsa, sexualitet, relationer och rättigheter till unga nyanlända.

Beställ eller ladda ner materialet hos MUCF


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:33