Utbildning

Alla har rätt att slippa utsättas för diskriminering eller kränkande behandling på sin arbetsplats. Alla har också rätt till en likvärdig tillgång till vård och hälsa. I enlighet med Västra Götalandsregionens värdegrund har Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa tagit fram en processutbildning för att säkerställa rätten till god arbetsmiljö och likvärdig vård för hbtq-personer.

Här hittar du utbildningsinformation och kontaktuppgifter

Kunskapscentrum för sexuell hälsa erbjuder kostnadsfri kompetensutveckling under en eftermiddag. Forum sexuell hälsa erbjuds med samma program på flera platser runt om i regionen.

Här hittar du mer information om aktuella forum för sexuell hälsa.

Har någon anställd återkommit från tjänstledighet, föräldraledighet eller har ni nyanställt? Eller finns personal som inte deltagit i både bas-och diplomeringsutbildning. Då behöver de gå en catch-up utbildning.

Mer information, aktuella datum och anmälan här

Vi välkomnar dig som är kvinna och 50+ till en gratis föreläsningsserie under hösten 2017.
Här hittar du teman och länk för anmälan.

Närhälsan Kunskapscentrum för Sexuell Hälsa bjuder in till en heldagskonferens om vulvasmärta utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. Aktuell forskning påvisar värdet av att se helheten vid behandling. Föreläsarna är verksamma forskare och kliniker med spetskompetens inom medicin, psykologi, fysioterapi och socialantropologi i relation till vulvasmärta. Konferensen riktar sig till dig som arbetar på ungdomsmottagning.

 

Tid och datum: 18 oktober kl. 09:00 till 16.00
Plats: Göteborgs stadsmuseum
Avgift: Kostnadsfritt, lunch och fika ingår

Här hittar du programmet för dagen och anmälningslänk

Den 17 november anordnas en heldagsutbildning i praktisk andrologi. Dagen vänder sig i första hand till yrkesverksamma som i sitt kliniska arbete undersöker personer med penis och pung.
Utbildningen ger en inblick i vad som ingår i ämnet andrologi, kunskap om vanliga variationer på manlig sexualanatomi/ -fysiologi . Inblick i de vanligaste genitala problemen hos personer med penis och pung. Kunskap om hur man tar en sexualanamnes samt kunskap om hur man genomför undersökning.
 

Mer information om utbildningsdagen hittar du här

Normino är ett onlinespel som består av fyra kapitel: Quiz, Historia, Perspektiv och Snabbtestet. Spelet ger dig chans att reflektera över dina egna normer och lära dig mer om hbtq.

Läs mer om Normino

Spela Normino

Senast uppdaterad: 2017-09-12 14:32