Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning

Utbildning, föreläsning och konferens

Här hittar du information om våra utbildningar och föreläsningar. Utbildningarna riktar sig till dig som arbetar med frågor med SRHR inom Västra Götalandsregionen, kommunen eller idéburen organisation. Vår ambition är att sprida utbildningstillfällena i hela regionen. Ett exempel är Forum sexuell hälsa som ges i samtliga sjukvårdsområden.

Alla har rätt att slippa utsättas för diskriminering eller kränkande behandling på sin arbetsplats. Alla har också rätt till en likvärdig tillgång till vård och hälsa. I enlighet med Västra Götalandsregionens värdegrund har Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa tagit fram en processutbildning för att säkerställa rätten till god arbetsmiljö och likvärdig vård för hbtq-personer.

Här hittar du utbildningsinformation och kontaktuppgifter

Andrologi kan förklaras som läran om sexualitet och reproduktion för personer med penis och pung. Det innebär bland annat att behandla specifika sjukdomstillstånd i genitalier, och sexuella funktioner, fertilitetsproblematik och hormonella obalanser. Andrologi är ingen egen medicinsk specialitet. För att öka den andrologiska kompetensen inom hälso- och sjukvården anordnas utbildningar i andrologi. Fokus ligger då på den praktiska undersökningen.

Här hittar du aktuella utbildningar inom andrologi

Forum för sexuell hälsa är en utbildningseftermiddag om SRHR. Innehållet riktar sig till personal inom såväl öppen som sluten vård, idéburna organisationer inom fältet samt kommunala verksamheter. Det gemansamma temat är nyheter och olika frågeställningar inom SRHR-området.

Här hittar du mer information om vad som är aktuellt just nu

Har någon anställd återkommit från tjänstledighet, föräldraledighet eller har ni nyanställt? Eller finns personal som inte deltagit i både bas-och diplomeringsutbildning. Då behöver de gå en catch-up utbildning.

Mer information, aktuella datum och anmälan här

Normino är ett onlinespel som består av fyra kapitel: Quiz, Historia, Perspektiv och Snabbtestet. Spelet ger dig chans att reflektera över dina egna normer och lära dig mer om hbtq.

Läs mer om Normino

Spela Normino

Med tema hbtq vill vi erbjuda tillfällen för hbtq-diplomerade verksamheter att få ta del av ny kunskap, inspiration och hjälp i vidmakthållande av arbetet som påbörjats under diplomeringen. Det är också ett sätt att träffa andra hbtq-diplomerade verksamheter, dela erfarenheter och få en känsla av gemenskap i arbetet. Läs mer och anmäl dig här!


Senast uppdaterad: 2018-11-12 11:42