Sex och samlevnad för vuxna kvinnor (50+)

Sex och samlevnad för vuxna kvinnor - en föreläsningsserie

Vi välkomnar dig som är kvinna och 50+ till en föreläsningsserie under hösten 2017. Inträdet är gratis för alla föreläsningar.

Plats: Världskulturmuseet i Göteborg
Tid: 18.00-19.30

Anmälan är obligatorisk och görs via regionkalendern
http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewEvents?openview (sök på datum)

Eventuella frågor till E-postadress


Teman och innehåll

26 september - Suzann Larsdotter
Klimakteriekalaset - det är härligt att bli äldre

Suzann Larsdotter, aukt. socionom och aukt. sexolog. Innehåll: Klimakteriet är en fas, en övergång och inte ett sjukdomstillstånd. Det innebär inte bara en del kroppsliga förändringar utan också nya möjligheter. Åren i klimakteriefasen, innan ålderskrämporna, kan för många vara väldigt roliga sexuellt. För vissa kan klimakteriet innebära en slags nytändning, med ökad lust till sex. Kåtheten tar plats, får ta plats i den nya känslan av frihet, trygghet och ökad självkänsla. Kom och lyssna på en inspirerande föreläsning om sex, livslust och klimakteriet av sexologen Suzann Larsdotter.

10 oktober - Elinor Hansson
Lust och livslust; samtal om vuxna kvinnors sexualitet

Elinor Hansson, socionom, auktoriserad sexualrådgivare (NACS). Innehåll: I sitt arbete som sexolog inom RFSU har Elinor Hansson kommit i kontakt med vuxna kvinnors funderingar och frågor. Det har varit frågor kopplade till livssituation, relationer, kroppsliga förändringar och sexualitet. Kvällen vigs åt ett samtal kring dessa ämnen och föredragshållaren vill bidra med sina erfarenheter och vad hon mött i sin sexologiska rådgivning.

16 oktober - Åsa Österlund
Att förstå sin underlivssmärta - och hur det kan påverka lusten

Åsa Österlund, sjukgymnast och KBT-terapeut. Innehåll: Ibland påverkar smärta oss mycket och leder till ett lidande. Lidande är motsatsen till lust. Kan vi förstå vår smärta kan vårt lidande minska vilket ökar vår chans att känna lust.

23 oktober - Anne Ingeborg Berg
Psykologiskt perspektiv på kropp och sexualitet under sena vuxenår

Anne Ingeborg Berg, leg. psykolog/docent . Innehåll: Utvecklingspsykologin präglades under lång tid av antaganden om att när vi blivit vuxna avstannar utvecklingen och vi har formats klart. Nyare forskning visar att så inte är fallet, vi fortsätter utvecklas och anpassa oss under hela livsloppet. Hur kan denna kunskap användas i förståelsen av kvinnors utveckling under medelålder och åldrande vad gäller kropp, sexualitet och relationer?

9 november - Yvonne Hirdman
Kosten att vara kvinna

Yvonne Hirdman. Innehåll: Lösa tankar kring sexaulpolitik och normer i det svenska femtiotalet då kvinnor sågs på som en enhet, då sexualiteten skulle utövas i äktenskapet och då frigörelsen började anas runt hörnet.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29