Catch-up hbtq

Catch-up för hbtq-diplomerade verksamheter

Har någon anställd återkommit från tjänstledighet, föräldraledighet eller har ni nyanställt? Eller finns personal som inte deltagit i både bas-och diplomeringsutbildning under er hbtq-diplomering. Då behöver de gå en catch-up-utbildning.

Det är det en viktig kvalitetsfaktor att alla har samma utbildning. För att en verksamhet ska fortsätta vara hbtq-diplomerad erbjuds särskild catch-up-utbildning för nyanställd personal eller andra som återkommit från ledighet eller sjukperioder.

Utbildningen är komprimerad till en heldag, istället för två halvdagar. Verksamhetens utvecklingsarbete ersätts av gemensam diskussion kring utbildningens teman.

  • Som förberedelse inför catch-up behöver den personal som är anmäld få information om verksamhetens hbtq-diplomeringsprocess.
  • De som medverkar vid catch-up-utbildning får ett intyg på genomgången utbildning.
  • För att bli godkänd behöver deltagaren medverka under hela utbildningsdagen.
  • Kostnaden för utbildningen är 1000 kronor per anställd.

 

Aktuella datum för catch-up 2017

19/9 - Gullbergsvass, anmälan öppnar inom kort
17/10 - Gullbergsvass, anmälan öppnar inom kort
10 /11 - Gullbergsvass, anmälan öppnar inom kort
11/12 - Gullbergsvass, anmälan öppnar inom kort.

Anmälan via regionkalendern

Karta till NYA Gullbergsvass

Senast uppdaterad: 2017-03-30 14:38