Sexit - Samtal för bättre hälsa

Sexit

Sexit är ett forsknings- och verksamhetsutvecklingsprojekt som syftar till att ungdomar och andra som är särskilt sexuellt riskutsatta eller risktagande ska identifieras och erbjudas relevant stöd.

Sexit består av en förberedande utbildning och ett frågeformulär med tillhörande handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet. Genom ett strategiskt arbete kan prevention av STI, oplanerade graviditeter och sexuellt våld förbättras, och en jämlik vård säkerställas. Målgruppen för projektet är primärt ungdomsmottagningar men under 2017 kommer även elevhälsa och andra verksamheter använda verktyget.

Du hittar mer information och material på srhr.se

Kontakt:  per.a.persson@vgregion.se

 

Sexit Catch-up

En heldags catch-up grundutbildning i Sexit. För den som är nyanställd eller inte kunnat delta på utbildningen av annan orsak och vars arbetsplats redan gått utbildningen. Catch-up motsvarar den utbildning som vi vanligtvis ger till hela arbetsplatser.

Datum: Onsdag 17 oktober 2018, kl. 09:00-15:45.
Plats: Världskulturmuseet
Anmälan: Senast 11 oktober. Anmälan är bindande. Utbildningen är kostnadsfri men du behöver kunna delta under hela dagen.
Boka: regionkalendern.vgregion.se

Utbildningen hålls under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig. Vi bjuder på fika. Lunch på egen hand.

Frågor: per.a.persson@vgregion.se

Välkomna!


Senast uppdaterad: 2018-02-14 09:48