Sexit - Samtal för bättre hälsa

Sexit

Sexit är ett forsknings- och verksamhetsutvecklingsprojekt som syftar till att ungdomar och andra som är särskilt sexuellt riskutsatta eller risktagande ska identifieras och erbjudas relevant stöd.

Sexit består av en förberedande utbildning och ett frågeformulär med tillhörande handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet. Genom ett strategiskt arbete kan prevention av STI, oplanerade graviditeter och sexuellt våld förbättras, och en jämlik vård säkerställas. Målgruppen för projektet är primärt ungdomsmottagningar men under 2017 kommer även elevhälsa och andra verksamheter använda verktyget.

Du hittar mer information och material på srhr.se

Kontakt:  per.a.persson@vgregion.se

 

Sexit catch-up

Har ni nyanställt eller har en medarbetare kommit tillbaka från tjänstledighet eller sjukskrivning och missat er verksamhets utbildning i Sexit? Då behöver hen gå en catch-up utbildning.

Sexit catch-up är en heldags grundutbildning i Sexit. Utbildningen är kostnadsfri och hålls under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig. Utbildningsdagen är mellan 9-16 och det är viktigt att du som anmäler dig deltar under hela dagen.

Datum: Onsdag 12 juni 2019, kl. 09:00-16:00.
Plats: Världskulturmuseet
Anmälan senast 6 juni 2019. Du anmäler dig här.
Vi bjuder på fika. Lunch på egen hand.
Har du frågor kontakta per.persson@vgregion.se

Välkommen!


Senast uppdaterad: 2019-02-05 15:03