Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forum sexuell hälsa

Om forum sexuell hälsa

En till två gånger per termin anordnas forum sexuell hälsa på en eller flera platser i någon av regionens fyra sjukvårdsområden. Innehållet är relevant för aktörer inom såväl öppen som sluten vård, idéburna organisationer inom fältet samt kommunala verksamheter. Det gemansamma temat är nyheter och olika frågeställningar inom SRHR-området. Smittskydd Västra Götaland bidrar med aktuell hiv-/STI-statistik vid varje tillfälle.

Det är den lokala sexuell hälsa-gruppen som ansvarar för arrangemanget. Vi tar gärna förslag på innehåll, kontakta samordnaren eller din representant i gruppen.

Psykiatri och sexuell hälsa 9 maj

Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) bjuder in till fortbildning på temat psykiatri och sexuell hälsa tillsammans med Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) den 9/5 kl 13.00-16.00. Eftermiddagen är kostnadsfri.

13.00- 13.20 Kunskapscentrum för sexuell hälsa KSH arbetar för att tillgängliggöra information och service avseende sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) till regionens alla invånare. Här presenteras verksamheten och ett axplock av aktuella projekt.   

13.20-14.00 Kunskapsstöd för psykisk hälsa Representant från processteam personlighetssyndrom och självskadebeteende kommer tala om självskadans mekanismer och behandlingsåtgärder.   

14.00-14.30 Fika Under fikat finns det möjlighet att samtala mer med KSH och KPH och få informationsmaterial från respektive verksamhet.   

14.30-16.00 Sex som självskada
Cecilia Fredlund disputerade jan -19 kring unga som säljer sex och sex som självskada. Hon har varit med och gjort en av de större studierna i Sverige som berör Unga, sex och Internet som är en studie som upprepats med 5 års intervall och som gjorts på tredje året på svenska gymnasiet. Hon kommer prata om förekomsten av att ha sex som självskada bland svenska ungdomar, bakomliggande riskfaktorer och funktionen av beteendet samt hur det kan ta sig uttryck. Hon kommer även beröra områden som sexuellt våld generellt, unga som säljer sex, posttraumatisk stress samt varför vi inom psykiatrin och vården generellt behöver vara medvetna som dessa ämnesområden.

Regionala samordnare sexuell hälsa

Göteborg och Södra Bohuslän
Mia Westlund
anna-maria.westlund@vgregion.se
Tel: 0722-12 67 00

Skaraborg
Anna Skoglund
anna.skoglund@vgregion.se
Tel: 0700-82 27 34

Södra Älvsborg 
Ewa Carlsson Lalloo
ewa.carlsson.lalloo@vgregion.se
Tel: 0722-04 90 85

Fyrbodal
My Opperdoes
my.opperdoes@vgregion.se
Tel: 0763-25 30 08

OBS samma innehåll men annan tid i Skövde. Klockslagen inom parentes gäller tillfället i Skövde.

13:30 (9.30) När sex gör ont – fysioterapi vid vulvasmärta
Föreläsare Anna Bjarnegård Sellius är leg fysioterapeut, specialist inom smärta och smärtrehabilitering och arbetar på fysioterapeutprogrammet samt inom Närhälsan på Sexualmedicinskt Centrum.  
14:15 (10.15)  Fika  
14:45 (10.45)  Forts Anna Bjarnegård  
15:30 (11.30)  Endometrios – regional utbildning. Utbildningen är en kompetenshöjande insats och framtagen för personal på vårdcentraler. Syftet är att ge rätt hjälp i tid för att lidandet i patientgruppen ska minska. Den handlar om bemötande, symtom, diagnos och behandling vid endometrios.  Föreläsare My Opperdoes är leg barnmorska, utvecklingsledare på KSH och projektledare för Endometrios – regional utbildning.  
16.00 (12.00)  Avslut.    

Tid, datum och plats

Datum och tid
Den 9 maj, klockan 13.00 till 16.00.

Var
Järneken, Kvinnokliniken, Östra sjukhuset, Göteborg
Vi bjuder på fika!

Målgrupp
Du som arbetar inom primärvården, psykiatriska verksamheter, ungdomsmottagning, elevhälsa eller annan verksamhet inom vård och behandling. Sprid gärna till andra som du tror kan vara intresserade!

Anmälan
Anmälan senast 29 april och eventuell avanmälan sker via http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewUsersEvents/D0555EFC263C12F8C12583B6002C992D?OpenDocument
Utbildningsdagen är kostnadsfri för dig som deltagare men uteblivande debiteras 500 kr.

Tillgänglighet
Meddela i anmälan om du har behov av specialkost. Vid behov av tillgänglighetsanpassning kontakta någon av de regionala samordnarna.

Välkommen!

Här hittar du fyra föreläsningar som spelades in i samband med forum sexuell hälsa med tema SRHR på vårdcentral.

 

Rättigheter/skyldigheter utifrån Sexuell Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR)/ Mänskliga Rättigheter (MR) - Fatou Sonko utvecklingsledare KSH SRHR och MR 28 min

Whats new”, rapport från venereologsektionens utbildningsdag - Anna Skoglund och Eva Rundberg, utvecklingsledare KSH What's new 27 min

Skyldigheter och rättigheter enligt smittskyddslagen. Statistik Klamydia/ Gonorré - Peter Nolskog, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland Smittskyddslagen, skyldigheter och rättigheter 46 min

STI-provtagning och smittspårning - tips och tricks. Ann Söderstrand, Barnmorska, Ungdomsmottagningen Alingsås och Kajsa Lundqvist Smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Västra Götaland STI-provtagning och smittspårning tips och trix 30 min

SRHR på vårt sätt. Projekt riktat till person av thailändskt ursprung som identifierar sig som kvinna, boendes i Västra Götaland. Siw Blom, leg psykoterapeut, Sexualmedicinskt centrum SpecialLinjen 13 min 


Senast uppdaterad: 2018-09-04 10:58