Forum sexuell hälsa

Forum sexuell hälsa

En till två gånger per termin anordnas forum sexuell hälsa i regionens fyra sjukvårdsområden. Innehållet är relevant för aktörer inom såväl öppen som sluten vård, idéburna organisationer inom fältet samt kommunala verksamheter. Det gemansamma temat är nyheter och olika frågeställningar inom SRHR-området. Exempel på innehåll det senaste året är aborträtten 40 år, ungas utsatthet för sexuellt våld och olika aspekter av hiv. Smittskydd Västra Götaland bidrar med aktuell hiv-/STI-statistik vid varje tillfälle.

Det är den lokala sexuell hälsa-gruppen som ansvarar för arrangemanget. Vi tar gärna förslag på innehåll, kontakta samordnaren eller din representant i gruppen.

 

Regionala samordnare sexuell hälsa

Göteborg och Södra Bohuslän
Eva Rundberg
E-postadress
Tel: 0761-10 02 40

Skaraborg
Anna Skoglund
E-postadress
Tel: 0700-82 27 34

Södra Älvsborg
Johanna Lisshammar
E-postadress
Tel: 0700-81 67 75

Fyrbodal
My Barkensjö
E-postadress


Senast uppdaterad: 2017-06-08 14:17