Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forum sexuell hälsa

Rätt till vård - ett SRHR-perspektiv

Oklarheter kring vem som har rätt till vård, kan leda till att vissa patientgrupper har sämre tillgång till vård än andra. För att vi på ett bättre sätt skall kunna möta upp och erbjuda patienter adekvat vård och behandling behövs ökad kunskap kring dessa frågor. Under eftermiddagen kommer olika perspektiv att lyftas, såsom patienter med migrationsbakgrund och vårdhinder, patienter i papperslöshet samt verktyg för en säkrare kommunikation i möte med patienter som inte har svenska som förstaspråk.

Kl 13.00 Inledning - Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH)
KSH arbetar för att tillgängliggöra information och service avseende SRHR till regionens alla invånare. Vi presenterar verksamheten och ett axplock av aktuella projekt.

Kl 13.10 - Vård för personer med migrationsbakgrund – vilka vårdhinder kan finnas och hur kan vi överbrygga dem?
Lärandecentrum migration och hälsa ger en överblick över vårdhinder som personer med migrationsbakgrund upplever i relation till svensk hälso- och sjukvård med särskilt fokus på det regelverk som gäller för ”vård som inte kan anstå” och hur ska vi tolka det? 

Kl 14.00 Fika
Under fikat finns det möjlighet att samtala mer med KSH, Lärandecentrum för migration och hälsa och DART och få informationsmaterial från respektive verksamhet.

Kl 14.30 - Papperslösa migranters upplevelser av vård under graviditet och förlossning
My Opperdoes, KSH, berättar om en studie som belyser upplevelser utifrån möjligheter och hinder i tillgång till vård för papperslösa kvinnor under tiden av barnafödande. 

Kl 15.15 - Bildstöd i vårdsituationer
Josefin Hansson från Dart och projektet KomHIT Flykting berättar om arbetet med översatta bildstöd och ger konkreta exempel på hur det kan användas i vårdmötet med personer som inte har svenska som förstaspråk.

16.00 Avslut

Datum, tid och plats

Trollhättan - Inställt
Onsdag 16/10

Göteborg
Torsdag 17/10 kl 13.00 – 16.00
Lilla Bommens Konferenscentrum, lokal: Evita
Sista anmälningsdag den 10/10.

Skövde - Inställt
Onsdag 23/10

Borås - Inställt
Onsdag 6/11 kl

Anmälan görs på regionkalender.vgregion.se (sök på datumet eller på ”Forum” i sökrutan) Meddela i anmälan om du har behov av specialkost eller tillgänglighetsanpassning. Vid frågor kontakta någon av samordnarna på KSH:

My Opperdoes, my.opperdoes@vgregion.se eller Anna Skoglund, anna.skoglund@vgregion.se

Anmälan är bindande, det går att överlåta platsen. Utebliven avanmälan debiteras.

 

Om forum sexuell hälsa

En till två gånger per termin anordnas forum sexuell hälsa på en eller flera platser i någon av regionens fyra sjukvårdsområden. Innehållet är relevant för aktörer inom såväl öppen som sluten vård, idéburna organisationer inom fältet samt kommunala verksamheter. Det gemansamma temat är nyheter och olika frågeställningar inom SRHR-området. 

Det är den lokala sexuell hälsa-gruppen som ansvarar för arrangemanget. Vi tar gärna förslag på innehåll, kontakta samordnaren eller din representant i gruppen.

Regionala samordnare sexuell hälsa

Göteborg och Södra Bohuslän
Ewa Carlsson Lalloo
ewa.carlsson.lalloo@vgregion.se
Tel: 0722-04 90 85

Skaraborg
Anna Skoglund
anna.skoglund@vgregion.se
Tel: 0700-82 27 34

Södra Älvsborg 
Ewa Carlsson Lalloo
ewa.carlsson.lalloo@vgregion.se
Tel: 0722-04 90 85

Fyrbodal
My Opperdoes
my.opperdoes@vgregion.se
Tel: 0763-25 30 08

Här hittar du fyra föreläsningar som spelades in i samband med forum sexuell hälsa med tema SRHR på vårdcentral.

 

Rättigheter/skyldigheter utifrån Sexuell Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR)/ Mänskliga Rättigheter (MR) - Fatou Sonko utvecklingsledare KSH SRHR och MR 28 min

Whats new”, rapport från venereologsektionens utbildningsdag - Anna Skoglund och Eva Rundberg, utvecklingsledare KSH What's new 27 min

Skyldigheter och rättigheter enligt smittskyddslagen. Statistik Klamydia/ Gonorré - Peter Nolskog, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland Smittskyddslagen, skyldigheter och rättigheter 46 min

STI-provtagning och smittspårning - tips och tricks. Ann Söderstrand, Barnmorska, Ungdomsmottagningen Alingsås och Kajsa Lundqvist Smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Västra Götaland STI-provtagning och smittspårning tips och trix 30 min

SRHR på vårt sätt. Projekt riktat till person av thailändskt ursprung som identifierar sig som kvinna, boendes i Västra Götaland. Siw Blom, leg psykoterapeut, Sexualmedicinskt centrum SpecialLinjen 13 min 


Senast uppdaterad: 2019-08-21 10:20