Forum sexuell hälsa

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på vårdcentral

Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) anordnar en kostnadsfri utbildning med information om det senaste inom hiv/STI. Den sexuella hälsan är en del av den allmänna hälsan. Vikten av korrekt hiv/STI- provtagning och handläggning är av stor betydelse utifrån smittskyddsperspektiv och en rättighetsfråga. Forumet riktar sig i första hand till dig som möter patienter inom primärvården, även andra intresserade är välkomna. Under eftermiddagen kommer du få möjlighet att utveckla din professionella roll inom området SRHR.

Du kan välja om du vill delta på plats eller via webb. Klicka på länken, sändningen startar automatiskt https://bambuser.com/channel/saskonferens

Datum, plats och anmälan

Borås
Tisdagen den 17 april kl. 13:00-16:00
Lokal: Elin Odencrantz, Södra Älvsborgs Sjukhus, Brämhultsvägen 53

Anmälan för dig som deltar på plats görs på http://regionkalender.vgregion.se (sök på datumet eller på ”Forum” i sökrutan) Meddela i anmälan om du har behov av specialkost eller tillgänglighetsanpassning.

Sista anmälningsdag 3 april. Anmälan är bindande, det går att överlåta platsen. Utebliven avanmälan debiteras.

Ingen anmälan för dig som deltar via länken: https://bambuser.com/channel/saskonferens

Vid frågor kontakta någon av samordnarna på KSH.

Program 17 april 2018

 

13:00 Rättigheter/skyldigheter utifrån sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)/mänskliga rättigheter (MR). Föreläsare från KSH.

13:30 What's new? Rapport från venerologsektionens utbildningsdag. Föreläsare från KSH.

14:00 Fika

14:30 Skyldigheter och rättigheter enligt smittskyddslagen. Statistik klamydia/gonorré. Peter Nolskog, biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland.

15:15 STI-provtagning och smittspårnings- tips och -tricks. Ann Söderstrand, barnmorska ungdomsmottagningen Alingsås och Kajsa Lundqvist, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Västra Götaland.

16:00 Information om SRHR på vårt sätt. Projekt riktat till person av thailändskt ursprung som identifierar sig som kvinna, boendes i Västra Götaland. Siw Blom, leg psykoterapeut, Närhälsan Sexualmedicinskt centrum (SMC).

16:15 Avslut 

Regionala samordnare sexuell hälsa

Göteborg och Södra Bohuslän
Eva Rundberg
E-postadress
Tel: 0761-10 02 40

Skaraborg
Anna Skoglund
E-postadress
Tel: 0700-82 27 34

Södra Älvsborg 
Fatou Sonko
E-postadress
Tel: 0700-81 67 75

Fyrbodal
My Barkensjö
E-postadress
Tel: 0763-25 30 08

Forum sexuell hälsa

En till två gånger per termin anordnas forum sexuell hälsa i regionens fyra sjukvårdsområden. Innehållet är relevant för aktörer inom såväl öppen som sluten vård, idéburna organisationer inom fältet samt kommunala verksamheter. Det gemansamma temat är nyheter och olika frågeställningar inom SRHR-området. Exempel på innehåll det senaste året är aborträtten 40 år, ungas utsatthet för sexuellt våld och olika aspekter av hiv. Smittskydd Västra Götaland bidrar med aktuell hiv-/STI-statistik vid varje tillfälle.

Det är den lokala sexuell hälsa-gruppen som ansvarar för arrangemanget. Vi tar gärna förslag på innehåll, kontakta samordnaren eller din representant i gruppen.


Senast uppdaterad: 2018-02-13 14:43