Forum sexuell hälsa

Om forum sexuell hälsa

En till två gånger per termin anordnas forum sexuell hälsa på en eller flera platser i någon av regionens fyra sjukvårdsområden. Innehållet är relevant för aktörer inom såväl öppen som sluten vård, idéburna organisationer inom fältet samt kommunala verksamheter. Det gemansamma temat är nyheter och olika frågeställningar inom SRHR-området. Smittskydd Västra Götaland bidrar med aktuell hiv-/STI-statistik vid varje tillfälle.

Det är den lokala sexuell hälsa-gruppen som ansvarar för arrangemanget. Vi tar gärna förslag på innehåll, kontakta samordnaren eller din representant i gruppen.

Forum Sexuell hälsa november 2018

Att uppmärksamma och behandla smärta - ett SRHR-perspektiv

Många personer med smärta i underlivet efterfrågar vård och behandling. För att vi på ett bättre sätt skall möta upp och erbjuda patienter adekvat behandling, anordnar Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) en gratis halvdagsutbildning på fyra olika platser i regionen.

Fysioterapeuters möjligheter att arbeta med behandling inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), med fokus på smärta kommer att vara huvudtemat. Under eftermiddagen presenteras också Västra Götalandsregionens nya e-learning om endometrios. Endometrios och vulvasmärta är nationella och högaktuella teman som Socialstyrelsen arbetar med under 2018. 

Länk till Nationella riktlinjer för vård vid endometrios - Socialstyrelsen

Kartläggning av vestibulit - Socialstyrelsen

Regionala samordnare sexuell hälsa

Göteborg och Södra Bohuslän
Eva Rundberg
eva.rundberg@vgregion.se
Tel: 0761-10 02 40

Skaraborg
Anna Skoglund
anna.skoglund@vgregion.se
Tel: 0700-82 27 34

Södra Älvsborg 
eva.rundberg@vgregion.se

Fyrbodal
My Opperdoes
my.opperdoes@vgregion.se
Tel: 0763-25 30 08

OBS samma innehåll men annan tid i Skövde. Klockslagen inom parentes gäller tillfället i Skövde.

13:30 (9.30) När sex gör ont – fysioterapi vid vulvasmärta
Föreläsare Anna Bjarnegård Sellius är leg fysioterapeut, specialist inom smärta och smärtrehabilitering och arbetar på fysioterapeutprogrammet samt inom Närhälsan på Sexualmedicinskt Centrum.  
14:15 (10.15)  Fika  
14:45 (10.45)  Forts Anna Bjarnegård  
15:30 (11.30)  Endometrios – regional utbildning. Utbildningen är en kompetenshöjande insats och framtagen för personal på vårdcentraler. Syftet är att ge rätt hjälp i tid för att lidandet i patientgruppen ska minska. Den handlar om bemötande, symtom, diagnos och behandling vid endometrios.  Föreläsare My Opperdoes är leg barnmorska, utvecklingsledare på KSH och projektledare för Endometrios – regional utbildning.  
16.00 (12.00)  Avslut.    

Tid, datum och plats

Göteborg
Onsdag 7/11 kl 13.30 – 16.00
Lokal: Världskulturmuseet. Södra Vägen 54, närmaste hållplats är Korsvägen. Seminarierum 3
Sista anmälningsdag den 30/10.

Borås
Tisdag 20/11 kl 13.30 – 16.00
Lokal: Quality Hotel Grand, Hallbergsplatsen 2
Sista anmälningsdag den 12/11.

Trollhättan
Torsdag 22/11 kl 13.30 – 16.00
Lokal: Folkets Hus, Kungsgatan 25
Sista anmälningsdag den 14/11

Skövde
Fredag 23/11 kl 9.30 – 12 OBS tiden!
Lokal: Kyrkans hus, Kyrkogatan 5
Sista anmälningsdag den 12/11.

Anmälan görs på regionkalender.vgregion.se (sök på datumet eller på ”Forum” i sökrutan) Meddela i anmälan om du har behov av specialkost eller tillgänglighetsanpassning. Vid frågor kontakta någon av samordnarna på KSH. 

Anmälan är bindande, det går att överlåta platsen. Utebliven avanmälan debiteras. 

Här hittar du fyra föreläsningar som spelades in i samband med forum sexuell hälsa med tema SRHR på vårdcentral.

 

Rättigheter/skyldigheter utifrån Sexuell Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR)/ Mänskliga Rättigheter (MR) - Fatou Sonko utvecklingsledare KSH SRHR och MR 28 min

Whats new”, rapport från venereologsektionens utbildningsdag - Anna Skoglund och Eva Rundberg, utvecklingsledare KSH What's new 27 min

Skyldigheter och rättigheter enligt smittskyddslagen. Statistik Klamydia/ Gonorré - Peter Nolskog, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland Smittskyddslagen, skyldigheter och rättigheter 46 min

STI-provtagning och smittspårning - tips och tricks. Ann Söderstrand, Barnmorska, Ungdomsmottagningen Alingsås och Kajsa Lundqvist Smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Västra Götaland STI-provtagning och smittspårning tips och trix 30 min

SRHR på vårt sätt. Projekt riktat till person av thailändskt ursprung som identifierar sig som kvinna, boendes i Västra Götaland. Siw Blom, leg psykoterapeut, Sexualmedicinskt centrum SpecialLinjen 13 min 


Senast uppdaterad: 2018-09-04 10:58