Forum sexuell hälsa

Om forum sexuell hälsa

En till två gånger per termin anordnas forum sexuell hälsa på en eller flera platser i någon av regionens fyra sjukvårdsområden. Innehållet är relevant för aktörer inom såväl öppen som sluten vård, idéburna organisationer inom fältet samt kommunala verksamheter. Det gemansamma temat är nyheter och olika frågeställningar inom SRHR-området. Smittskydd Västra Götaland bidrar med aktuell hiv-/STI-statistik vid varje tillfälle.

Det är den lokala sexuell hälsa-gruppen som ansvarar för arrangemanget. Vi tar gärna förslag på innehåll, kontakta samordnaren eller din representant i gruppen.

Forum Sexuell hälsa 17 april 2018

Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR) på vårdcentral

Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) anordnade den 17 april en utbildningseftermiddag, Forum sexuell hälsa med temat SRHR på vårdcentral, vilket livesändes och spelades in. Föreläsningarna presenterar information om det senaste inom hiv/ STI, vikten av korrekt hiv/ STI- provtagning och handläggning då det är av stor betydelse utifrån smittskyddsperspektiv, men också en rättighetsfråga. Den sexuella hälsan är en del av den allmänna hälsan. Forumet riktar sig till dig som möter patienter inom primärvården.

De inspelade presentationerna kan du titta på här:

Rättigheter/skyldigheter utifrån Sexuell Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR)/ Mänskliga Rättigheter (MR) - Fatou Sonko utvecklingsledare KSH
SRHR och MR 28 min

Whats new”, rapport från venereologsektionens utbildningsdag - Anna Skoglund och Eva Rundberg, utvecklingsledare KSH
What's new 27 min

Skyldigheter och rättigheter enligt smittskyddslagen. Statistik Klamydia/ Gonorré. Peter Nolskog, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland
Smittskyddslagen, skyldigheter och rättigheter 46 min

STI-provtagning och smittspårning - tips och tricks. Ann Söderstrand, Barnmorska, Ungdomsmottagningen Alingsås och Kajsa Lundqvist Smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Västra Götaland
STI-provtagning och smittspårning tips och trix 30 min

SRHR på vårt sätt. Projekt riktat till person av thailändskt ursprung som identifierar sig som kvinna, boendes i Västra Götaland. Siw Blom, leg psykoterapeut, Sexualmedicinskt centrum
SpecialLinjen 13 min

 

Regionala samordnare sexuell hälsa

Göteborg och Södra Bohuslän
Eva Rundberg
eva.rundberg@vgregion.se
Tel: 0761-10 02 40

Skaraborg
Anna Skoglund
anna.skoglund@vgregion.se
Tel: 0700-82 27 34

Södra Älvsborg 
Fatou Sonko
fatou.sonko@vgregion.se
Tel: 0700-81 67 75

Fyrbodal
My Barkensjö
my.barkensjö@vgregion.se
Tel: 0763-25 30 08


Senast uppdaterad: 2018-04-30 09:26