Välkommen på konferens om vulvasmärta

Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) har under 2017 beviljats SKL-medel för insatser som förbättrar kvinnors hälsa. Ett projekt handlar om vulvasmärta hos unga, där initiativet till projektet togs efter att ungdomsmottagningspersonal lyft behov av uppdaterad kunskap om problematiken. KSH bjuder nu in ungdomsmottagningspersonal till en heldagskonferens om vulvasmärta utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. Aktuell forskning påvisar värdet av att se helheten vid behandling. Föreläsarna är verksamma forskare och kliniker med spetskompetens inom medicin, psykologi, fysioterapi och socialantropologi i relation till vulvasmärta.

Konferensen är öppen för dig som arbetar på ungdomsmottagning.

Datum, tid och plats

Tid och datum: 18 oktober kl. 09:00 till 16.00

Plats: Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg

Anmälan via regionkalendern. http://regionkalender.vgregion.se (sök på heldagskonferens vulvasmärta)

Avgift: Kostnadsfritt, lunch och fika ingår.

Välkommen!

Program

08:30 – 09:00 Registrering och kaffe

09:00 – 09:10 Inledning   Jennie Fessé, Eva Rundberg, Victoria Tauson (KSH)

09:10 – 10:10  Att förstå kroppen budskap - fysioterapi vid vulvasmärta Anna Bjarnegård

10:10 – 10:30 Fika

10:30 – 12:00 Vulvasmärta – mina kliniska iakttagelser   Lene Chidekel

12:00 – 13:00 Lunch på Restaurang Hamngatan, Stadsmuséet

13:00 – 14:00 Psykologiska aspekter av vulvasmärta – etiologi samt intervention  Johanna Ekdahl

14:00 – 14:30 Fika

14:30 – 15:30 När könet gör ont. Hur normer för kön och sexualitet påverkar sex och relationer vid vulvasmärtor.  Renita Sörensdotter

15:30 – 16:00 Framåtblick och avslut: hur går vi vidare?

Föreläsare

Anna Bjarnegård är leg fysioterapeut, specialist inom smärta och smärtrehabilitering och arbetar som utbildningskoordinator på Göteborgs Universitet samt inom Närhälsan på Sexualmedicinskt Centrum. 

Lene Chidekel är leg läkare, gynekolog och leg. psykoterapeut med tjugofem års erfarenhet av ungdomsmottagningsarbete. Arbetar nu på en öppenvårdsgynekologisk mottagning, samt med mödravård och på Sexualmedicinskt centrum, allt inom Närhälsan Göteborg.

Johanna Ekdahl är legitimerad psykolog och docent i klinisk psykologi vid Avdelningen för psykologi, Mittuniversitetet, Östersund. Johanna forskar inom hälsopsykologi med särskilt fokus på smärta, rädsla och sexuella problem. Hon arbetar kliniskt med både enskilda klienter och med par som upplever sexuella problem. Johanna undervisar även på flera av landets psykologprogram kring sexuell hälsa och sexuella problem. I september 2017 utkommer Johannas bok ”Sexualitet och sexuella problem – bedömning och behandling enligt KBT”, på Studentlitteraturs förlag.

Renita Sörensdotter har sin Fil.Dr i socialantropologi. Hon arbetar som forskare och universitetslektor på Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet. Renita har länge forskat om sexualitetens villkor och när det gäller sexuell (o)hälsa framför allt om upplevelsen av relationer, sex och kropp vid vulvasmärtor. 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30