Normino

Normino - ett onlinespel om normer och hbtq

Normino är ett nytt material framtaget av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Pedagogiskt Centrum. Normino är ett onlinespel som består av fyra kapitel: Quiz, Historia, Perspektiv och Snabbtestet. Spelet ger dig chans att reflektera över dina egna normer och lära dig mer om hbtq (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera).

Normino används som den första delen i hbtq-diplomeringen, Västra Götalandsregionens processutbildning för ett normmedvetet förhållningssätt, men kan användas av vem som helst som en fristående introduktion till frågor om hbtq och normer.

Du hittar Normino här!

Läs mer om hbtq-diplomering här


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:32