Utbildningar i praktisk andrologi

Arbeta med lust- och njutningsorienterad kondområdgivning

- en andrologisk workshop om säkrare sex, kondomer och anal hälsa.

”Lust och njutningsorienterad kondområdgivning” till personer med penis är en endagsutbildning i samarbete mellan Stockholms Mansmottagning och Närhälsan Kunskapscentrum för Sexuell hälsa.

Genom att sätta fokus på kondomer och deras njutningsförhöjande egenskaper så skiftar vi fokus från att prata om kondomer som problem till att lyfta fram dess olika positiva egenskaper. Utbildningen vänder sig till t.ex. sjuksköterskor, kuratorer, sexualrådgivare och läkare som ”pratar kondom” med sina patienter. 

Några av dagens punkter är:
- Säkrare sex
- Lust och njutningsorienterad kondområdgivning
- Hur skapar man en kondomeria?
- ”Kläm och känn” på kondomer
- Anal hälsa

Utbildningen ”Arbeta med lust- och njutningsorienterad kondområdgivning” är en del av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsas andrologiutbildning. Dagen bygger på ett aktivt deltagande från alla medverkande.

Datum och anmälan

 Datum: fredag 11 januari, 2019
Tid: 9-16
Plats: Världskulturmuseet, Södra vägen 54, Göteborg

Anmälan görs via mail till anna.skoglund@vgregion.se

Obligatorisk anmälan. Det finns plats för 18 deltagare.
Vi bjuder på fika. Lunch på egen hand.

Vi frågor kan du kontakta oss på
per.a.persson@vgregion.se eller anna.skoglund@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-06-21 08:57