Utbildningar i andrologi

Andrologi kan förklaras som läran om sexualitet och reproduktion för personer med penis och pung. Det innebär bland annat att behandla specifika sjukdomstillstånd i genitalier, och sexuella funktioner, fertilitetsproblematik och hormonella obalanser. Andrologi är ingen egen medicinsk specialitet. För att öka den andrologiska kompetensen inom hälso- och sjukvården anordnas utbildningar i andrologi många gånger med fokus på den praktiska undersökningen men också annat som rör andrologi.

Utbildningar andrologi 2019

Under 2019 anordnar vi flera utbildningar i andrologi. Inbjudningar och möjlighet att anmäla sig kommer löpande.

Den 3/4 anordnas en eftermiddag med Jan-Erik Damber som föreläser om den förväntade pubertetsutvecklingen från pojke till man framför allt ur ett hormonellt perspektiv. Se inbjudan och anmälan.

Den 13/9 anordnas en heldag i praktisk andrologi med fokus på undersökning av penis och pung och vanliga frågeställningar. Föreläsare för dagen är Anders Lindbäck och Per Andreas Persson.

Den 20/11 anordnas en heldagsutbildning i lust och njutningsorienterad kondområdgivning. Föreläsare för dagen är Jonis Bader och Per Andreas Persson.

Från pojke till man

 Från pojke till man är en eftermiddag med Jan-Erik Damber, läkare och professor i urologi som föreläser om den förväntade pubertetsutvecklingen från pojke till ung man framför allt ur ett hormonellt perspektiv. Vidare kommer kromosomala och hormonella sjukdomstecken och sjukdomar gås igenom. Föreläsningen vänder sig till dig inom hälso- och sjukvården som arbetar med pojkar och unga män.

När: 3 april 13-16
Var: Världskulturmuseet, södra vägen 54, Göteborg
Målgrupp: Du som arbetar på ungdomsmottagning, barnmottagning, vårdcentral och elevhälsa.
Anmälan: Anmälan görs senast 15 mars och du anmäler dig här
Utbildningsdagen är kostnadsfri men vid utebliven avanmälan debiteras 500 kr.
Vid behov av tillgänglighetsanpassning kontakta Anna Skoglund, anna.skoglund@vgregion.se, 0700-82 27 34. Kontakta även Anna om du har frågor om föreläsningseftermiddagen.

Välkommen!


Senast uppdaterad: 2019-02-08 09:32