Tema hbtq 11 april - Save the date!

Mer information och anmälan kommer inom kort.

För vem?
Tema-hbtq är till för dig som är del av diplomeringsgruppen (den grupp som driver hbtq-arbetet under och efter diplomeringsprocessen) eller särskilt ansvarig för att driva hbtq-frågor vid hbtq-diplomerade verksamheter.


Om tema hbtq

Med tema hbtq vill vi erbjuda återkommande tillfällen för hbtq-diplomerade verksamheter att få ta del av ny kunskap, inspiration och hjälp i vidmakthållande av arbetet som påbörjats under diplomeringen. Syftet är också att träffa andra hbtq-diplomerade verksamheter, dela erfarenheter och få en känsla av gemenskap i arbetet.

De olika tillfällena kommer att ha olika teman och olika upplägg. Det kan vara föreläsningar, workshops, fördjupning av ämnen eller områden från diplomeringen, processtöd i verksamhetsutveckling och vidmakthållande eller presentationer av nya studier, rapporter. 

 

 Arrangör: Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa Vid frågor kontakta narhalsan.ksh.hbtq-diplomering@vgregion.se  


Senast uppdaterad: 2019-01-30 09:19