Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Söker du en barnmorskemottagning eller ungdomsmottagning? De hittar de hittar du numer här www.vgregion.se/barnmorskemottagning och www.vgregion.se/ungdomsmottagning

Tema hbtq - trans och vården

Tisdagen 8 oktober 13-16:30

Program 

Cecilia Dhejne är psykiater och sexualmedicinare.. Hon och arbetar som överläkare på ANOVA andrologi, sexualmedicin och transmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan 1999 har hon arbetat kliniskt att göra diagnostiska bedömningar av personer som önskar könsbekräftande behandlingar. 2017 försvarade hon sin avhandling ”On Gender Dysphoria” och hon har fortsatt att forska inom området transmedicin.

Personer som identifierar sig som transpersoner eller har könsdysfori är en heterogen grupp. På gruppnivå skattar de sin hälsa i olika undersökningar sämre än cispersoner och rapporterar dåligt bemötande eller förväntar sig dåligt bemötande både inom den transspecifika vården och vanlig vård. De är också som grupp utsatta för mer diskriminering och har en mer utsatt situation i samhället. Föreläsningen kommer att ta upp grundläggande begrepp, belysa speciella hälsobehov, och fokusera på bemötande och egna reaktioner på att möta olika personer med transidentitet och eller könsdysfori. Övergripande syfte är att ge vården bättre konkreta verktyg att bemöta transpersoner eller personer med könsdysfori.

Gruppövning och erfarenhetsutbyte

Deltagarna kommer gruppvis att få diskutera och fundera över hur olika situationer på arbetsplatsen kan hanteras. Övningen fokuserar på hur vi utifrån normer om kön, könsidentitet och könsuttryck kan bemöta patienter normmedvetet och professionellt samt ha en inkluderande arbetsmiljö.

Varmt välkomna!

Praktisk information och anmälan

Datum och tid: Tisdagen 8/10 13-16.30
Plats: VGR Konferenscenter, lokal Rallaren
Anmälan via regionkalendern
Sista anmälningsdag 4 oktober!

Om tema hbtq

För vem?
Tema-hbtq är till för dig som är del av diplomeringsgruppen (den grupp som driver hbtq-arbetet under och efter diplomeringsprocessen) eller särskilt ansvarig för att driva hbtq-frågor vid hbtq-diplomerade verksamheter.

 

Om tema hbtq
Med tema hbtq vill vi erbjuda tillfällen för hbtq-diplomerade verksamheter att få ta del av ny kunskap, inspiration och hjälp i att fortsätta det arbete som påbörjats under diplomeringen. Syftet är också att träffa andra hbtq-diplomerade verksamheter, dela erfarenheter och få en känsla av gemenskap i arbetet.

De olika tillfällena har olika teman och upplägg. Det kan vara föreläsningar, workshops, fördjupning av ämnen eller områden från diplomeringen, processtöd i verksamhetsutveckling och vidmakthållande eller presentationer av nya studier och rapporter. 


Senast uppdaterad: 2019-07-29 15:00