Tema hbtq 12 september!

Till tema hbtq 12 september har vi bjudit in Kalle Norwald för att prata om att arbeta med normer inom hälso- och sjukvården. Kalle Norwald är auktoriserad socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi och är auktoriserad som specialist i sexologisk rådgivning (NACS).

Dagen kommer också att bjuda på möjligheter till erfarenhetsutbyten med andra diplomerade verksamheter samt ett panelsamtal med inbjudna representanter från diplomerade verksamheter som berättar om hur de har arbetat med hbtq-diplomeringen och hur de håller arbetet levande. Syftet med dagen är att är att ge inspiration och exempel på hur ni kan bygga vidare på det arbetet som ni påbörjade under era hbtq-diplomeringsprocesser.

För vem?
Tema-hbtq är till för dig som är del av diplomeringsgruppen (den grupp som driver hbtq-arbetet under och efter diplomeringsprocessen) eller särskilt ansvarig för att driva hbtq-frågor vid hbtq-diplomerade verksamheter.


Om tema hbtq

Med tema hbtq vill vi erbjuda återkommande tillfällen för hbtq-diplomerade verksamheter att få ta del av ny kunskap, inspiration och hjälp i vidmakthållande av arbetet som påbörjats under diplomeringen. Syftet är också att träffa andra hbtq-diplomerade verksamheter, dela erfarenheter och få en känsla av gemenskap i arbetet.

De olika tillfällena kommer att ha olika teman och olika upplägg. Det kan vara föreläsningar, workshops, fördjupning av ämnen eller områden från diplomeringen, processtöd i verksamhetsutveckling och vidmakthållande eller presentationer av nya studier, rapporter. 

Tid, plats och anmälan 12 september 13:00 - 16:30 Plats: Wallenstamsalen, Göteborgs stadsmuseum Eftermiddagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika. Anmälan via regionkalendern.

Anmäl dig till tema hbtq!

 Arrangör: Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa Vid frågor kontakta narhalsan.ksh.hbtq-diplomering@vgregion.se  


Senast uppdaterad: 2018-06-27 15:14