Sjukvårdens Larmcentral VGR

Kvinnor och telefon samt ambulansbil

Sjukvårdens Larmcentral VGR är Västra Götalandsregionens enhet för mottagning av medicinska nödsamtal som inkommer via 112.

I samtalet intervjuas den hjälpsökande av sjukvårdspersonal för att göra en bedömning av hur vi på bästa sätt ska kunna hjälpa till. Hjälpen kan bestå av att en ambulans eller annan enhet från t.ex. ambulanssjukvården skickas ut, men i vissa fall kan den inringande hänvisas till annan vårdgivare eller få andra råd. Sjukvårdens larmcentral VGR är en del av Närhälsan. SvLc gör detta i nära samarbete Med SOS Alarm, Polismyndigheten samt de olika räddningstjänsterna i länet, för att nämna några.

Mats Kihlgren, verksamhetschef Sjukvårdens Larmcentral VGR
Telefon 073-688 93 94
E-postadress

Johanna Thörnqvist, enhetschef Sjukvårdens Larmcentral VGR
Telefon 076-946 21 14
E-postadress

Per Örninge, medicinskt ledningsansvarig överläkare, Sjukvårdens Larmcentral VGR Telefon 070-779 21 14
E-postadress

Senast uppdaterad: 2018-03-15 14:58