Sjukvårdens Larmcentral VGR (SvLc)

Kvinnor och telefon samt ambulansbil

Sjukvårdens Larmcentral VGR är Västra Götalandsregionens enhet för mottagning av medicinska nödsamtal som inkommer via 112.

I samtalet intervjuas den hjälpsökande av sjukvårdspersonal för att göra en bedömning av hur vi på bästa sätt ska kunna hjälpa till. Hjälpen kan bestå av att en ambulans eller annan enhet från t.ex. ambulanssjukvården skickas ut, men i vissa fall kan den inringande hänvisas till annan vårdgivare eller få andra råd. Sjukvårdens larmcentral VGR är en del av Närhälsan. SvLc gör detta i nära samarbete Med SOS Alarm, Polismyndigheten samt de olika räddningstjänsterna i länet, för att nämna några.

Mats Kihlgren, verksamhetschef Sjukvårdens Larmcentral VGR
Telefon 073-688 93 94
E-postadress

Johanna Thörnqvist, enhetschef Sjukvårdens Larmcentral VGR
Telefon 076-946 21 14
E-postadress

Per Örninge, medicinskt ledningsansvarig överläkare, Sjukvårdens Larmcentral VGR Telefon 070-779 21 14
E-postadress

2018 är första året som Sjukvårdens larmcentral medverkar som en aktör i samverkan med övriga organisationer under Göteborgsvarvet. Det blir ett bra tillfälle att se över vår roll och ansvar i ett stabsarbete samtidigt som vi skall arbeta rent operativt i larmcentralen tillsammans med SOS Alarm. Dett blir första tillfället vi får testa vår förmåga att agera under mer pressade förhållanden. Jag ser detta som ännu ett steg i vår utveckling av Sjukvårdens larmcentral. Nu hoppas vi på att vi få uppleva en löparfest som förlöper utan några missöden.
bild-333457013796149_406716636470186
Spännande samarbete för att erbjuda rätt hjälp och vårdnivå åt patienter. Vi på Sjukvårdens larmcentral ser att vi kommer kunna vara en viktig länk i denna kedja. Läs gärna mer om uppdraget på www.samverkandesjukvard.se
bild-333457013796149_400799830395200
Idag har vi utökat vårt uppdrag. Från klockan 09.00 idag tar våra sjuksköterskor över samtal från SOS-operatören när de har behov av stöttning. Våra sjuksköterskor ansvarar också för väntrummet dvs har koll på de patienter som väntar på en ambulans. Detta firar vi med tårta.
bild-333457013796149_395863017555548
EMS 2018 i Köpenhamn Under tre dagar fick vi ta del av senaste nytt inom ambulanssjukvård utifrån ett internationellt perspektiv. I programmet var det ett antal punkter som vi från VGR kan ta med oss i den fortsatta diskussionen. Vissa punkter bekräftade att vi är på rätt väg, vi fick också bekräftat att vi ligger på framkant men framför allt fick vi ta del av många spännande för oss nya projekt kopplat till prehospital akutsjukvård. Temat för kongressen var ”Next is now” och stor vikt lades vid att utvecklingen kring teknik, händelseutveckling i samhället och t ex framtida prehospitala arbetssätt händer så snabbt att tal och tidigare visioner nu måste bli handling. Läs hela rapporten på http://www.narhalsan.se/svlc genom att klicka i textavsnittet om EMS 2018.
bild-333457013796149_392471031228080
Inom alarmeringsjukvård är det oftast problem med överprioritering som lyfts fram. Två av våra tidigare medarbetare visar i ett examensarbete på magisternivå istället på problem med underprioritering vid potentiellt akut livshotande tillstånd. Studien visar var skillnaderna är som störst, vilket gör det lättare att bedöma vilka vidare studier som sannolikt ger mest patientnytta. Klicka för att läsa arbetet i sin helhet. http://www.narhalsan.se/svlc