Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Studierektorsenhet primärvård

Här utbildas morgondagens medarbetare inom primärvård!

Studierektorsenheten för primärvården i Västra Götaland är producentneutral och verkar för god kvalitét inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och utbildning för läkare. Enheten samverkar med verksamhetschefer och handledare på alla vårdenheter inom VGPv. Enheten förvaltas av Regiongemensam hälso- och sjukvård. Studierektorsenhet primärvård har fem lokalkontor och en gemensam studierektorschef.

Närhälsan delades vid årsskiftet i två förvaltningar och kursverksamheten tillhör nu Studierektorsenhet Primärvård. Vi som tidigare arbetat i KursDoktorn fortsätter arrangera kurser med hög kvalitet.

Medlen ska användas till att hjälpa medarbetare och projekt att utveckla, testa, använda, utvärdera och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder och idéer inom hälso- och sjukvården i VGR. Ansökningsperiod avslutas 30 september.

Jannike Norström har tillträtt på nyinrättad regional studierektorstjänst och uppfyller inom den rollen även den sedan länge vakanta representationen i MUR för specialister i allmänmedicin i VGR.

Mellan den 15 augusti och 30 september 2018 kan du ansöka till kurser i forskningsmetodik som ges vid FoU primärvårds FoU-centrum i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg.

 

Enkeladress webb-sida: www.vgregion.se/studierektorsenhet-primarvard

Studierektorschef tf
Per Backman
Studierektorsenhet primärvård
Långgatan 18
541 30 Skövde Mobil:
0708-69 22 16
E-post: per.backman@vgregion.se

Vänerparken 15
462 35 Vänersborg

Kontaktuppgifter 
Studierektorsenhet
primärvård Fyrbodal

Kungsgatan 12, vån 6
411 19 Göteborg

Kontaktuppgifter 
Studierektorsenhet
primärvård Göteborg

Stationsgatan 3

541 30 Skövde

Kontaktuppgifter 
Studierektorsenhet
primärvård Skaraborg

Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 BORÅS

Kontaktuppgifter 
Studierektorsenhet
primärvård Södra Älvsborg