Aktuellt

Anmälningsperiod 15 augusti till och med 30 september (kurserna uppfyller delmål 19 och 2015:8 a5 för ST-läkare i allmänmedicin)

Den 14 - 16 juni hålls kongressen. Studierektorsenhet primärvård kommer att finnas representerade på plats.

Den verktygslåda för handledning som våra Studierektorer för ST Allmänmedicin har tagit fram sprids och används med uppskattning. Möjligheter att spara ned ifyllt material till ST-forum har efterfrågats. Nu är det möjligt och vi ger här tillgång till en kort instruktion för hur du går till väga.

Den 10-12 maj hålls den andra interprofessionella kongressen under detta namn och denna gång möts man i Örebro. Målgrupp är du som är utbildare inom universitetsanknutna vårdyrken. Kongressen fokuserar denna gång på interprofessionellt lärande i kliniken samt bl.a. kommunikation, feedback och bedömning. Våra VFU-studierektorer från Studierektorsenhet primärvård, Västra Götalandsregionen kommer att representera vid kongressen.

SYLF (Sveriges Yngre Läkarförenings Göteborgssektion) delar varje år ut ett handledarpris till handledare som genom sitt handledarskap förgyllt vardagen för deras medlemmar.

Anmäl deltagande till internationell konferens i Borås - ISTAR 19-21 juni, som anordnas av FoU primärvård. Early bird t o m 30 april.

AntiStress på 10 språk lanserades på Internationella Kvinnodagen.

Senast uppdaterad: 2017-05-19 12:37