Årets VFU-konferens äger rum 19-20 oktober och hålls i Stockholm

Temat för årets VFU-konferens är "Perspektiv på lärande". Konferensen äger rum på City Conference Centre – Folkets Hus i Stockholm.

Svensk sjuksköterskeförening inbjuder tillsammans med Sektionen för omvårdnad vid Karolinska Institutet till den årliga konferensen om perspektiv på lärande i verksamhetsförlagd utbildning inom akademiska utbildning för vård och omsorg.

Hälso- och sjukvården är i förändring och står inför stora utmaningar. Konferensen strävar efter att vidga perspektiven genom presentation och reflektion kring pedagogiska modeller, interprofessionellt lärande och teknikmedierad vård. Utifrån ett studentcentrerat perspektiv får du ta del av aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten för utbildning på både grund- och avancerad nivå.

Ta del av 2017-års konferensinformation

 

Referatsamling från tidigare konferenser

Sedan år 2014 har studierektorerna för VFU sammanställt referat från dessa årliga konferenser. Du kan här ta del av dessa.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27