Om Bernhard von Below´s disputation den 7:e juni och om avhandlingen: Läkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter - Kunskaper och erfarenheter

Avhandlingens resultat visar vilka faktorer som är viktiga för de läkare som är kliniska handledare för läkarstudenter under grundutbildningen. Avhandlingsarbetet lägger fokus på att öka och fördjupa kunskap om vad som skulle kunna underlätta säkerställandet av nuvarande och framtida behov för kliniska handledare.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18