Förverkliga din idé med projektmedel från lokala FoU-råden! 1 oktober öppnas tre av fyra lokala FoU-råd i Västra Götalandsregionen

Du är i de flesta fall behörig att söka medel om du hör till det geografiska området för öppet FoU-råd, samt har din anställning inom öppen- eller slutenvård i offentlig eller privat regi. FoU primärvårds respektive FoU-centrum är anslagsgivarkanslier för de lokala FoU-råden. Rådens uppdrag är att verka för och ge ekonomiska förutsättningar till att forsknings- och utvecklingsarbete bedrivs.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:32